Priče PANTHEON korisnika

Ponosni smo što je PANTHEON neophodan dio svakodnevice izuzetnih pojedinaca u preduzećima širom JI Evrope. Vaš uspjeh je mjerilo našeg uspjeha. Upoznajte naše korisnike.

Područje: Digitalizacija/Veleprodaja/Maloprodaja

ATAL Group d.o.o. koristi PANTHEON ERP jer je sistem odličan za trgovačka i preduzeća koja rade distribuciju i treba da obrade veliki broj podataka tokom dana. Kao kompanija koja posluje regionalno, prednosti korištenja digitalnih rješenja smo prepoznali već davno. Digitalna arhiva i digitalna dokumentacija, u sklopu eServisa PANTHEON eDokumentacija, zaista nude brojne mogućnosti za povećanje operativne efikasnosti u preduzeću.

Almir Hamzić

direktor prodaje | ATAL Group d.o.o. Sarajevo

PROČITAJTE VIŠE

Područje: Digitalizacija/Veleprodaja/Maloprodaja

Omega je društvo sa velikim brojem poslovnih jedinica širom BiH te je knjiženje dokumenata u takvim uslovima mnogo sporo. Od momenta kada faktura dođe u poslovnu jedinicu do momenta kada se proknjiži znalo je proći i više od 30 dana. Implementacija PANTHEON DMS-a je mnogo ubrzala procese knjiženja, tako da sada u roku od par dana imamo ne samo proknjižen dokument, nego nas to vodi u jednu novu sferu gdje imamo rezultate poslovanja dostupne u pravom trenutku. To je naravno jako bitno za donošenje poslovnih odluka i sam razvoj društva.

Albina Memišević

pomoćnik direktora | OMEGA d.o.o. Živinice

PROČITAJTE VIŠE

Područje: Veleprodaja/Maloprodaja

PANTHEON upotrebljavamo za vođenje kadrovske evidencije i obračun plata za više od 1.500 zaposlenih. PANTHEON nam omogućava da se svi procesi i zadaci u okviru kadrovske evidencije i obračuna plata odvijaju pregledno, brzo i u skladu sa zakonom.

Alenka Dolenc

vođa projekta | MERKUR trgovina, d. o. o.

PROČITAJTE VIŠE

Područje: Veleprodaja/Maloprodaja

"Centraliziranim brzim i ažurnim pregledima omogućen nam je kvalitetan uvid u poslovanje neophodan za bitne poslove odluke što nam omogućava da prilično brzo reagiramo na zahtjeve tržišta i da lakše donosimo važne strateške odluke a samim time i da planiramo na duži vremenski period."

Aleksandar Cvetković

Roma Company

PROČITAJTE VIŠE

1 2 3 4
X