POSLUJTE BRŽE, FLEKSIBILNIJE I JEDNOSTAVNIJE

Aktivno SMS obavještavanje kupaca iz PANTHEON-a

Automatizirajte procese i uvedite SMS obavještavanje u svoje poslovanje.

PANTHEON omogućava sveobuhvatno upravljanje važnim poslovnim informacijama, što uključuje i pravovremeno obavještavanje korisnika. Uspješno poslovanje u velikoj mjeri zavisi od efikasnog i pravovremenog obrađivanja informacija. Postavljanjem SMS obavještavanja možete aktivno obavještavati korisnike putem programa o važnim poslovnim događajima, kao što su dospjeli zahtjevi, završeni zadaci, kompenzacije, završene usluge i slične usluge.