, ,

Aktualne zakonske izmjene u računovodstvu – tema PANTHEON konferencije

25 apr 2022

Datalab BH organizuje 19.5.2022. u Sarajevu konferenciju pod nazivom Connected and secure digital companies“. Konferencija stavlja fokus na potrebe digitalizacije privrednog sektora. Prezentirani će biti nova generacija ERP software-a PANTHEON 11, alati za digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa, trendovi u digitalizaciji, kao i zakonske aktuelnosti u oblasti računovodstva.

Poslovni program uvijek u skladu sa zakonom

PANTHEON konsultanti kontinuirano prate zakonodavstva zemalja regije u kojima Datalab posluje, kako bi sve izmjene i dopune bile blagovremeno testirane i implementirane u ERP PANTHEON i dostupne za više od 70.000 korisnika programa. Nerijetko je upravo zakonska lokaliziranost programa na nivou cijele regije razlog što se za program PANTHEON sve ćešće odlučuju kompanije koje internacionalne posluju ili strana preduzeća sa podružnicama u Bosni i Hercegovini. Na PANTHEON konferenciji će biti prezentirane aktualne izmjene poput 1002 obrasca, te nove platne liste u Republici Srpskoj.

Aktualne izmjene: Priprema 1002 obrasca i nove platne liste

Odličan primjer možemo vidjeti na posljednjem paketu promjena koje su se desile u zakonodavstvu Republike Srpske. Prva izmjena desila se krajem oktobra 2021. godine kada se prešlo na novi način predaje 1002 obrasca, gdje se dotadašnja aplikacija PPO zamijenila sa portalom Poreske uprave. Korisnici PANTHEON-a su već početkom novembra kroz vanredno ažuriranje programa imali mogućnost kreiranja i predaje 1002 obrasca u novom XML formatu. U sklopu sljedećih verzija PANTHEON-a dodatno je rješenje unapređeno prema potrebama krajnjeg korisnika. 

Sljedeća je bila promjena načina obračuna plate i stopa poreza i doprinosa, koja je stupila na snagu 1.1.2022. godine. Budući da PANTHEON ima veliki spektar opcija za podešavanje obračuna primanja, ove promjene je bilo moguće podesiti u PANTHEON-u bez dodatnih nadogradnji. Ono što je bilo potrebno doraditi je opcija podešavanja više različitih stopa poreza za različita primanja. Promjena je također dostupna korisnicima još od početka februara ove godine.  Pogledajte besplatan webinar.

Nakon naknadne objave tačnog oblika i sadržaja obavezne platne liste koja mora da prati obračun plata, i taj ispis i dodatne promjene koje je potrebno uvesti da bi se forma platne liste mogla zadovoljiti, dostupan je u najnovijoj PANTHEON verziji odnosno od 22. aprila ove godine.

Konstantna poboljšanja u cilju digitalizacije poslovnih procesa

Pored praćenja promjena u zakonodavstvu u PANTHEON-u konstantno se poboljšavaju i opšte funkcionalnosti programa. U posljednjim verzijama programa jedan od primjera je povećanje integracije između Proizvodnog modula i modula Kadrova. Tako su ujedinjeni kalendari radnika sa kalendarom proizvodnje, što omogučava lakše planiranje i vođenje radnih sati i učinaka zaposlenih. Pored toga, dostupan je veći broj manjih poboljšanja kao što je; uvođenje novih varijabli za kreiranje formula zarada, dodavanje periodike na postojeće varijable, uvoz pripreme obračuna iz excel tabela i druge. 

Detaljan pregled ovih promjena i unapređenja imate priliku pogledati na predavanjima u sklopu PANTHEON konferencije. Segmentu Kadrovi su posvećena dva predavanja, gdje na jednom možete pogledati sva poboljšanja koja smu napravljena u svrhu praćenja posljednjih zakonskih promjena obračuna u RS-u i predavanje gdje se možete detaljno upoznati sa opštim unapređenjima na modulu Kadrovi koja vam mogu znatno olakšati i ubrzati rad. 

Nove verzije programa su dostupne za sve korisnike koji imaju validan Ugovor o nadogradnji programa, koji se zaključuje na godišnjem nivou odnosno nove verzije su već uključene u mjesečnu pretplatu za korisnike koji PANTHEON licence koriste u Cloudu, koji obezbjeđuje BH Telecom. Prednost ovoga jeste da, kada se desi izmjena, korisnik nema dodatne troškove, nego je sve, pored ostalih novosti i poboljšanja, već uključeno u sklopu Ugovora o nadogradnji programa.

Više o konferenciji, mogućnost prijave i detaljan program na https://konferencija.datalab.ba/program/

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X