POSLUJTE BRŽE, FLEKSIBILNIJE I JEDNOSTAVNIJE

eDokumentacija

eDokumentacija je skladište cijele dokumentacije koja se koristi u preduzeću. U dokumentaciji čuvamo ulaznu i izlaznu poštu (zajedno sa vođenjem poštanske knjige), sve računovodstvene dokumente (izvodi, zaključke godina, opomene…), komercijalnu dokumentaciju (npr. ugovore, anekse…), tehničku dokumentaciju (npr. upute za upotrebu, garantne listove…). Ukratko – SVE dokumente koje smo čuvali u fasciklima ili papiri koji su kružili po preduzeću.