,

Zašto je računovodstvo u oblaku najefikasniji oblik modernog poslovanja!?

21 mar 2017

Šta je to Cloud computing?

Cloud computing je koncept poslovanja koji nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na računaru već u “oblaku” – što znači da programu, evidencijama, dokumentaciji i svemu što vam je potrebno možete pristupiti sa više uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Štedite vrijeme, stoga i novac. Zvuči zanimljivo?

Razvoj računarskih usluga u „oblaku“ prethodnih godina predstavljao je logičan slijed razvoja, ali istovremeno i jedan od najvažnijih napredaka u historiji računarstva.

Cloud computing se smatra arhitekturom, platformom, operativnim sistemom i uslugom, a u neku ruku, on predstavlja sve to zajedno. Cloud Computing predstavlja strukturu u obliku „oblaka“ na kome poslovni, ali i individualni korisnici mogu da pristupe aplikacijama sa bilo koje lokacije.

„Cloud je internet u realnom vremenu, ili ono što je internet inicijalno trebao da bude: beskrajni računar koji se sastoji od mreže mreža računara. Cloud je računar.“[1]

Koje su prednosti poslovanja u Cloudu naspram standardnog?

Jedna od bitnijih prednosti „cloud“ modela u odnosu na tradicionalni model (jednokratna kupovina softverske licence) je što se usluga (licenca) ne naplaćuje jednokratno pa nema visokog kapitalnog troška.

U slučaju pojave neočekivanog hardverskog ili softverskog problema, njegovo uklanjanje u pravilu zahtijeva bitno kraće vrijeme i manje troškove nego u slučaju posjedovanja vlastite IT infrastrukture.

Iznajmljivanje poslovno-informacionog sistema nasuprot kupovini takvog sistema i prateće opreme ima za prednost smanjenje investicijskih troškova u opremu poput servera, mrežne opreme, klime i sistema za neprekidno napajanje, jer se podaci pohranjuju, a softveru pristupa van korisnikove lokacije, u “oblaku”. Nestaju poslovi povezani s instaliranjem, konfigurisanjem i održavanjem sistemskog softvera kako bi sve uspješno funkcioniralo. Bitno je pojednostavljena implementacija različitih platformi potrebnih za razvoj i primjenu složenih softverskih rješenja kao što su platforma za razvoj softvera, platforma za završno testiranje ili platforma za primjenu IT rješenja u praksi.

Naplata se odvija u fiksnim mjesečnim naknadama, a preduzeća koja koriste usluge u „oblaku“ ne moraju se baviti održavanjem softvera. Na taj način je lakše planirati i upravljati troškovima. Cloud uslugama se pristupa putem web preglednika tj. putem interneta pa je zbog toga cloud usluge moguće koristiti sa bilo koje lokacije i u bilo kojem trenutku.

ERP u Cloud Computingu  – Značaj za mala i srednja preduzeća

Većina poslovnih subjekata u zemlji jesu mala i srednja preduzeća (MSP)[2] ​, koja generišu najveći dio društvenog proizvoda.

Sektor malih i srednjih preduzeća se suočava sa mnogim izazovima na putu obezbjeđivanja poslovne saradnje sa privrednim gigantima ili ulasku na nova tržišta sa ciljem povećanja broja kupaca. Za njih je najvažnije da unaprijede stepen svoje konkurentnosti kako bi, zahvaljujući evropskim integracijama, mogli da izvoze svoje usluge. Da bi to uspjeli potrebna im je moderna tehnologija i tu „nastupaju“ savremene Cloud tehnologije.

ERP sistemi „u oblaku“ mogu da pomognu sektoru malih i srednjih preduzeća da poboljšaju planiranje, kontrolu i upravljanje poslovnim funkcijama čime bi unaprijedili svoje poslovanje i postali konkurentniji.

Cloud computing omogućava malim i srednjim preduzećima da po pristupačnoj cijeni zadovolje svoje IT potrebe i utiče na promjenu načina na koji koristimo tehnologije i razmišljamo o njima.

PANTHEON u Cloudu

Visok trošak investicija u licence i implementaciju programskog rješenja malim i srednjim preduzećima često onemogućava pristup kvalitetnim, modernim i kompleksnim aplikacijama. S ciljem rješavanja tog problema Datalab zajedno sa BH Telecomom od aprila pokreće priču o Cloud Computingu i nudi pristupačno cloud rješenje za sva preduzeća koja trebaju kvalitetan ERP, a nemaju potrebnu infrastrukturu za vlastite servere.  Rješenje je to za sva preduzeća koja trebaju jedinstveni poslovni sistem s kojim će moći izdavati narudžbe i fakture, pratiti skladišta, voditi računovodstvo, upravljati platama, planirati proizvodnju te voditi sve ostale poslovne procese.

Pridružite nam se na poslovno-edukativnom događaju 25.4.2017 od 11 sati u zgradi BH Telecoma u Sarajevu.

Dobrodošli u savremeno računovodstvo uz PANTHEON Cloud 

PANTHEON Cloud je online rješenje koje omogućava malim i srednjim preduzećima povezivanje poslovnih procesa te njihovu potpunu kontrolu u jedinstvenom sistemu. Usluga podržava sve procese u preduzeću, od robnog poslovanja, računovodstva i finansija do kadrova, plata ili jednostavne  proizvodnje, te ima dodatne funkcionalnosti za međunarodno poslovanje, kao i poslovnu analitiku za upravljački kadar.

Kako PANTHEON Cloud može doprinijeti Vašem poslovanju?

  • Kontrola troškova: Nemate početnih troškova za nabavku softverskih licenci, nije potrebno ulagati u dodatnu tehničku opremu.
  • Plaćate paket koji ste odabrali, uz jednostavno dodavanje ili otkazivanje paketa. Po izboru paketa, naknadu plaćate kroz fiksne mjesečne rate, bez nepredvidljivih dodatnih troškova. U naknadu su uključeni rad s PANTHEON programom, kapacitet memorije u skladu sa vrstom licence, stalna nadogradnja programa u skladu sa najnovijim zakonskim promjenama i novim verzijama programa,
  • Dostupnost: Uz PANTHEON  rješenje više niste rob ureda. Aplikaciji i svojim podacima možete pristupiti sa bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme, potrebna vam je samo internetska veza i PANTHEON
  • Zakonska usklađenost: Ne morate brinuti o izmjenama u zakonodavstvu jer se zakonske promjene redovno prate te se program automatski ažurira u skladu sa tim izmjenama.
  • Sigurnost: Aplikacija i podaci maksimalno su sigurni jer se čuvaju u sigurnom data centru.
  • Predefinisani dokumenti i izvještaji: Za brži početak rada korisnicima su na raspolaganju predefinisani dokumenti i izvještaji. Unaprijed podešene forme omogućavaju Vam da odmah nakon jednostavnog unosa svojih podataka počnete sa radom.

Zaključak

Poslovna rješenja „u oblaku“ omogućuju kompanijama svih veličina da ponude isporuku visoke dostupnosti. Isporukom softvera kao usluge „u oblaku“, postaje mnogo jednostavnije da se stvori redundantna arhitektura koja je u stanju da rukuje i predimenzioniranim opterećenjima i ograničenim zastojima u radu. Na kraju, razvojni proces u cjelini postaje mnogo jeftiniji.

Dva ključna faktora se izdvajaju od svih ostalih: veličina i složenost implementacije sistema.

Mala i srednja preduzeća su glavni kandidati za ERP rješenja „u oblaku“, jer je implementacija brža i troškovi su relativno niski.

 

PANTHEON ERP cloud rješenje donosi najbolje iz obje oblasti – informacione tehnologije i računovodstvo, ujedinjujući sigurne servere s najnaprednijim poslovnim softverom u regiji koji omogućuje preduzećima i njihovim računovodstvenim servisima rad u istoj bazi podataka. Bez početnih ulaganja i dugoročnih obaveza, može mu se pristupiti s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme!

 

Nakon uspješnih partnerstava sa telekom operaterima u regiji, PANTHEON Cloud je sada dostupan i za bh. tržište. Saradnjom BH Telecoma, vodećeg telekomunikacijskog operatera u Bosni i Hercegovini i Datalaba, preduzećima je omogućena PANTHEON Cloud usluga. BH Telecom je obezbijedio moderni data centar za skladištenje podataka, a Datalab računovodstveni program PANTHEON dostupan u cloud tehnologiji. Pročitajte više … 

[1] Fingar, P.: Cloud computing set to unleash a perfect storm in business. Cordial Cloudburst, (2009)

[2] „MSP – Mala i srednja preduzeća osnova su gotovo svih razvijenih gospodarstava. U tim je preduzećima, u pravilu, najveći dio zaposlenih u zemlji. Mala i srednja preduzeća nastaju kao rezultat pojedinačne poslovne inicijative koja često za posljedicu ima i inovacije koje su u modernim gospodarstvima osnova gospodarskoga rasta i napretka. Stoga se u tim gospodarstvima poslovno okruženje razvija u skladu s potrebama malog i srednjeg poduzetništva, a pri donošenju mjera gospodarske politike, osobito se razmatra kako će te mjere utjecati na male i srednje poduzetnike, s obzirom na to da su mali i srednji poduzetnici znatno osjetljiviji na promjene u gospodarskom okruženju od velikih preduzeća.“ (Projekt Razvoj MSP u FBiH – Federalno ministarstvo razvoja)

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X