Priče PANTHEON korisnika

Ponosni smo što je PANTHEON neophodan dio svakodnevice izuzetnih pojedinaca u preduzećima širom JI Evrope. Vaš uspjeh je mjerilo našeg uspjeha. Upoznajte naše korisnike.

Područje: Računovodstvo

Rješenje u oblaku kakvo je PANTHEON Cloud, sa već uključenom uslugom sigurnosnog kopiranja podataka (backup), koje koristimo za rad naše računovodstvene agencije, gdje radimo sa podatkovnim bazama više pravnih lica, mogu slobodno reći da je vrlo savremeno i pouzdano. Mi u agenciji više ne brinemo za sigurnost podataka naših klijenata. Korištenje rješenja u oblaku bih savjetovao ne samo računovodstvenim agencijama, nego svakoj kompaniji.

Nedžad Mustafić

Certificirani računovođa I Direktor | LANS Sarajevo

PROČITAJTE VIŠE

Područje: Računovodstvo

Um d.o.o se odlikuje dugogodišnjim iskustvom, ovlaštenim računovođama i ovlaštenim revizorom, te potrebnim znanjima i vještinama u rješavanju svakog Vašeg problema. U kooperaciji sa softverskim rješenjem PANTHEON, svaki Vaš zahtjev za evidencijom i izvještavanjem je moguće ispuniti.

Aldijana Pilav

Certificirani računovođa, Ovlašteni revizor | UM d.o.o. Sarajevo

Područje: Digitalizacija/Računovodstvo

Najviše nas je dojmio DMS, gdje imamo uvid u sve dokumente koje knjižimo, te kako samo jednim klikom miša možemo pronaći isti dokument. To nama, kao računovodstvenoj agenciji, štedi vrijeme i omogućava bolju komunikaciju s klijentima.

Amra Kljun

direktor/računovođa | AESC d.o.o. Zenica

PROČITAJTE VIŠE

Područje: Računovodstvo

Sa PANTHEON računovodstvenim programom izvještaji za poslovodstvo su ažurni, tačni i precizni. Mogućnost greške svedena je na minimum. Unošenjem poslovne promjene na jedno mjesto, automatski se promjena rasknjižava za sve knjigovodstvene evidencije.

Stojanka Leščešen

Direktorica | CO-LEŠČEŠEN

PROČITAJTE VIŠE

1 2 3 4 5
X