BESPLATNI ONLINE SEMINAR

eDokumentacija i eKnjiženje – riješite se papirologije i prekucavanja podataka!

20
August
2020

Protok dokumenata i informacija u kompaniji je ključan za uspješno poslovanje. Činjenica je da bez uspostavljenog sistema za automatizaciju, upravljanje i organizaciju dokumenata nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite informacije koje se nalaze u tim dokumentima.

Na besplatnom webinaru, ćemo vas upoznati sa prednostima dva digitalna alata: eDokumentacija i eKnjiženje. Obje usluge do krajnjih korisnika pružamo u saradnji sa kompanijom BH Telecom.

Šta vas očekuje na webinaru?

eDokumentacija: Dokumentacioni sistem je skladište cjelokupne dokumentacije koju preduzeće koristi. U eDokumentaciji se mogu čuvati svi dokumenti koji su do sada čuvani u registratorima ili su kružili po preduzeću. Svi neophodni dokumenti dostupni su na klik, a fizički prostor u kome su do sada čuvani papirni dokumenti znatno se smanjuje. U slučaju bilo kakvog problema (požari, poplave…) dokumenti su sigurni i bezbjedni u digitalnoj arhivi u oblaku.

Uslugu eDokumentacija smo dodatno poboljšali! Novi Mnemo DMS u potpunosti je integrisan sa Workflowom. Pokazat ćemo novosti, koje su dostupne od PANTHEON verzije 10.0.20.00 i 10.0.20.10:

 • Arhiviranje
 • Klasificiranje dokumenata i meta podaci
 • Pohrana (storage)
 • Forma Dokumentacije
 • Čarobnjak i funkcionalnosti

eKnjiženje: Za razliku od eDokumentacije koja čuva original papirnog dokumenta koji je skeniran, eKnjiženja dopunjuju eDokumentaciju OCR modulom koji automatski prepoznaje račune i unosi ih u program. Šta to znači u praksi? Nema više prekucavanja! eKnjiženje je sistem za prepoznavanje sadržaja skeniranih računa ili dokumenata u PDF formatu, što omogućava snimanje i pretvaranje podataka s papirnog dokumenta u oblik elektronskog računa, a samim tim i automatsko knjiženje u bilans stanja i glavnu knjigu. U odnosu na ručno, eKnjiženje predstavlja znatno jeftiniji i brži način unosa podataka, nudi mogućnost prikupljanja velikog broja faktura u kratkom periodu, a mogućnost greške svedena je na minimum.

Pokazat ćemo: 

 • Automatski unos / prepoznavanje primljenih računa skeniranjem
 • Automatsko knjiženje skeniranih računa
 • Bez potrebe za dokumentima u papirnom obliku!

Webinar realizujemo u saradnji sa partnerom BH Telecom.

BH Telecom kao Cloud Service Provider: Dinamični i izazovni uslovi poslovanja nameću svakoj kompaniji potrebu da odabere rješenje kojim će real-time pratiti poslovne procese i omogućiti donošenje adekvatnih odluka. Mogućnosti BH Telecom cloud servisa u kombinaciji sa mrežnom infrastrukturom, te u saradnji sa partnerima rezultira sinergičnom platformom, gdje korisnici dobivaju nove poslovne modele i bolje načine rada.

Cutting edge tehnologija u Data centrima BH Telecoma, te visoke kompetencije njihovog osoblja zaduženog za isporuku servisa i podršku korisničkim procesima, koji se realizuju na BH Telecom Cloud platformama garancija su kvaliteta usluge. Respektabilan know how koji imaju u domeni pružanja IT usluga i servisa u kombinaciji sa telekomunikacijskim i cloud servisima korisnicima su stavili na raspolaganje kroz portfolij Cloud usluga čiju okosnicu čine cloud computing, networking i security rješenja. Na ovaj način u mogućnosti su ponuditi cjelovitu i prilagođenu ICT ponudu, koja podrazumijeva konsalting, projektovanje, kreiranje i održavanje kompletnih mrežnih okruženja sa odgovarajućim computing resursima uz garantovanu sigurnost i pouzdanost podataka.

Pokazat ćemo:

 • Katalog Cloud servisa kao odgovor na potrebu digitalne transformacije
 • Dizajn i implementacija cloud rješenja
 • Secure Cloud Networking servisi
 • Sigurnost i pouzdanost BH Telecom Cloud rješenja
X