, ,

Računovodstvo u oblaku kao sinonim za efikasno i moderno poslovanje

7 jun 2023

Cloud Computing je poslovni koncept koji nudi različit način pristupa ličnim podacima i aplikacijama, koji se više ne čuvaju na računaru već u „oblaku“ – što znači da  možete pristupiti programima, zapisima, dokumentaciji i svemu što vam je potrebno u bilo koje vrijeme i sa različitih lokacija. Ovaj koncept štedi i vrijeme i novac.

Cloud computing se shvata kao arhitektura, platforma, operativni sistem i usluga, odnosno može se shvatiti kao skup svega navedenog.

ERP u oblaku – značaj za mala i srednja preduzeća

Većina privrednih subjekata u zemlji su mala ili srednja preduzeća koja ostvaruju najveći dio društvenog proizvoda.

Sektor malih i srednjih preduzeća suočava se sa brojnim izazovima u pogledu obezbjeđivanja poslovne saradnje sa industrijskim gigantima ili prilikom izlaska na nova tržišta sa željom da povećaju broj kupaca. Za ove kompanije je najvažnije da unaprijede nivo konkurentnosti kako bi mogli da ponude svoje usluge i na inostranim tržištima. Da bi to uradili, potrebna im je moderna tehnologija. I upravo tu savremena cloud tehnologija može da im bude od velike pomoći.

ERP sistemi u oblaku mogu pomoći sektoru malih i srednjih preduzeća da unaprijedi planiranje, kontrolu i upravljanje poslovnim funkcijama, što će unaprijediti njihov poslovni napredak i postat će konkurentniji.

Računovodstvo u oblaku omogućava malim i srednjim preduzećima da zadovolje svoje IT potrebe po pristupačnoj cijeni i utiču na promjenu načina na koji koristimo i razmišljamo o tehnologijama.

 

A kakva je situacija sa računovodstvom i knjigovodstvom u oblaku?​

Koje su prednosti računovodstva u oblaku u odnosu na standardni način?

Jedna od najvažnijih prednosti „cloud” modela u odnosu na tradicionalni (jednokratna kupovina softverske licence) je to što se usluga (licenca) ne plaća jednokratno, što znači da nema visokih početnih troškova.

U slučaju da se pojave neočekivani hardverski ili softverski problemi, samo njihovo rješavanje generalno zahtijeva manje vremena i novca nego ako posjedujemo IT infrastrukturu.

Prednost zakupa poslovnog informacionog sistema u odnosu na kupovinu ovakvog sistema i prateće opreme je smanjenje investicionih troškova za opremu kao što su serveri, mrežna oprema, klima uređaji i sistemi za besprekidno napajanje, jer se u slučaju iznajmljivanja podaci se čuvaju u oblaku, a softveru se pristupa van lokacije korisnika. Ovo eliminiše zadatke vezane za instalaciju, konfiguraciju i održavanje sistemskog softvera, koji su osnova da sve uspješno funkcioniše. Neophodno je pojednostaviti implementaciju različitih platformi neophodnih za razvoj i primjenu složenih softverskih rješenja, kao što su platforma za razvoj softvera, platforma za finalno testiranje ili platforma za primjenu IT rješenja u praksi.

Plaćanje se vrši mjesečno sa fiksnim iznosima, a kompanije koje koriste cloud servise ne moraju da se bave održavanjem softvera. Na taj način lakše upravljaju i planiraju troškove. Cloud servisima se pristupa preko veb pretraživača, tj. preko Interneta, što čini usluge u oblaku dostupnim sa bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme.

 

PANTHEON Cloud

Visoki troškovi ulaganja u licence i implementacija softverskih rješenja često sprečavaju mala i srednja preduzeća da pristupe visokokvalitetnim, modernim i složenim programima. U cilju rješavanja ovog problema, Datalab u saradnji sa BH Telecom d.d. nudi rješenja za sve kompanije kojima je potreban poslovni sistem pomoću kojeg mogu da izdaju narudžbe, izdaju fakture, nadgledaju skladišta, vode računovodstvo, upravljaju platama, planiraju proizvodnju itd. … odnosno upravljaju poslovnim procesima u kompaniji.

>>Više o PANTHEON Cloud

PANTHEON Cloud je naziv za sva PANTHEON cloud rješenja, koja omogućavaju malim i srednjim preduzećima da povežu poslovne procese i da ih u potpunosti kontrolišu. Servis podržava sve procese u kompaniji, od upravljanja robom, računovodstva i finansija, do HR-a, obračuna zarada i jednostavne proizvodnje, a ima i dodatne funkcionalnosti namijenjene međunarodnom poslovanju, kao i poslovnu analitiku koja pomaže u funkcionisanju menadžmenta u kompaniji.

Kako PANTHEON Cloud pomaže poslovanju?

  • Kontrola troškova: nema početnih troškova za kupovinu softverskih licenci, nema potrebe za ulaganjem u novu tehničku opremu.
  • Paket koji ste odabrali plaćate jednostavnim dodavanjem ili otkazivanjem paketa. Nakon odabira paketa, plaćate fiksne mjesečne iznose, bez nepredvidivih dodatnih troškova. U cijenu je uključen rad sa PANTHEON programom, zakup prostora po vrsti licence, stalna nadogradnja programa u skladu sa najnovijim zakonskim izmjenama i verzijama programa.
  • Dostupnost: sa PANTHEON Cloud rješenjem, više niste “talac kancelarije”. Programu i svojim podacima možete pristupiti bilo kada i bilo gdje, sve što vam je potrebno je internet konekcija i PANTHEON.
  • Zakonska usklađenost: nema više brige o promjenama u zakonodavstvu, pošto zakonske promjene pratimo u hodu, one se implementiraju u programu, koji ih automatski ažurira.
  • Pripremljeni dokumenti i izvještaji: unaprijed pripremljeni dokumenti i izvještaji dostupni su korisnicima za brži početak rada. Unaprijed pripremljeni obrasci vam omogućavaju da počnete sa radom odmah nakon što jednostavno unesete svoje podatke.

A kako PANTHEON Cloud pomaže knjigovođama?

Za knjigovođe i računovođe prednosti su brojne a nabrojaćemo samo neke od njih:

  • Pojednostavljena saradnja sa klijentima i eliminisanje nepotrebne papirologije
  • Omogućena automatizacija zadataka
  • Pristupanje evidenciji klijenata u bilo kojem trenutku uz pomoć Računovodstvene konzole
  • Jednostavna razmjena dokumenata sa klijentima
  • Potpuni uvid u bazu klijenata i izvještaj o utrošenom vremenu za svakog od njih

 

Zaključak

Poslovna rješenja u oblaku omogućavaju kompanijama svih veličina da ponude rješenja koja su veoma pristupačna. Sa softverom kao uslugom u oblaku, mnogo je lakše ukloniti teret nepotrebne arhitekture, koja je ranije bila neophodna za upravljanje i vođenje posla, a često je rezultirala prevelikim radnim opterećenjem i ograničenim zastojima u radu. Na kraju, ukupan proces razvoja postaje mnogo jeftiniji. Za računovođe sve ove prednosti su još izraženije kroz olakšanu komunikaciju sa klijentima.

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X