BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Digitalizacija proizvodnih procesa uz PANTHEON Manufacture

PANTHEON Manufacture je program za vođenje proizvodnje, kojim ćete sveobuhvatno i efektivno upravljati procesima u vašem preduzeću. Sa programom pratite i optimizirate cijeli put proizvoda: od sirovina, poluproizvoda do finalnog proizvoda. Poslovno-informacioni sistem koji povezuje i unapređuje sve aspekte vašeg poslovanja kako bi proizvodnja, poslovni procesi i zaposleni djelovali kao jedinstven sistem.

Stavljanjem fokusa na rješenja u oblaku, u sklopu besplatnog webinara ćemo pokazati:

  • Prednosti poslovanja u oblaku za proizvodna preduzeća: Lakša i sigurnija razmjena podataka, sigurnost pohranjenih podataka, brža obrada i time ušteda resursa.
  • Sinhronizaciju eDokumentacije na radni nalog sa dokumentacijom na artiklu: Automatska sinhronizacija dokumenata dodanih na artiklu sa dokumentacijom radnog naloga za odabrane dokumente klasifikacije.
  • Proizvodnu sastavnicu – grupisanje eDokumenata: Lakši pregled eDokumenata koji su uneseni na svim nivoima u toku procesa proizvodnje.
  • Sastavnicu proizvoda – upravljanje alternativama: Kontrola najsloženijih sastavničkih struktura proizvoda i proizvodnih procesa.
  • Upravljanje popravkama – prijava popravki i zastoja: Kontrola defektnih proizvoda te povlačenje istih kroz radne naloge u proces popravke.
X