BESPLATNI ONLINE SEMINAR

PANTHEON DMS – Novosti i poboljšanja za jednostavno upravljanje dokumentima i poslovnim procesima

23
Septembar
2021

Preduzeća veoma efikasno mogu da riješe probleme upravljanja dokumentima uz pomoć PANTHEON DMS-a. Unaprijedite svoje poslovanje uz pomoć PANTHEON DMS-a, koji kombinuje unaprijed definisane poslovne procese, eDokumentaciju i eKnjiženje na jednom mjestu. PANTHEON DMS pruža podršku za interne poslovne procese. PANTHEON DMS nije samo strukturirani način čuvanja dokumenata, već živi sistem koji ima za cilj da olakša i ubrza donošenje odluka i poveća operativnu efikasnost organizacije. PANTHEON DMS omogućava jednostavno pronalaženje i obradu dokumenata zahvaljujući integrisanom PANTHEON poslovnom procesu.

Na webinaru ćemo vam pokazati prednosti korištenja PANTHEON DMS-a za svako preduzeće, kao i najbitnije novosti i poboljšanja u najnovijim PANTHEON verzijama za jednostavno upravljanje dokumentima i poslovnim procesima.

 • Uvoz dokumenata i osnovne postavke.
 • Postavke DMS-a i čarobnjak dokumentacije za postavke.
 • Pretraga i napredno filtriranje dokumenata.
 • Klasifikacijski plan i klasificiranje ulaznih i izlaznih dokumenata. Import dokumenata sa metapodacima za klasifikaciju. Poboljšanja u radu sa metapodacima – više user friendly.
 • Download workflow definicija sa web services.
 • Primjer korištenja workflowa sa web services za skeniranje, potvrdu, potpis dokumenata, potvrdu dokumenta.
 • Praktični primjer workflowa za potvrdu računa.
 • PANTHEON DMS novosti: digitalni potpis dokumenata, slikovni vodeni žig za umetanje potpisa i pečata na dokument, novi workflow blokovi.
 • eKnjiženje – nova poboljšana opcija eKnjiženja
 • Podrška za verzije dokumenata – versioning
 • Vremensko planiranje grupe WF-a u određeno vrijeme
 • Kreiranje računa iz skeniranog dokumenta
 • Slanje dokumenata email-om
X