,

Kako iskoristiti snagu podataka i umjetne inteligencije za stvaranje vrijednosti u finansijskom poslovanju?

15 okt 2023

Kompanije se svakodnevno suočavaju s obiljem podataka koji se neprestano generišu i prikupljaju. Finansijski sektor nije izuzetak. Velike količine finansijskih podataka, kao što su transakcije, računi, povraćaji i investicije, predstavljaju veliki izazov, ali isto tako nude ogroman potencijal za stvaranje poslovne vrijednosti. Tu nastupaju ERP sistemi, analitika i umjetna inteligencija (AI), koji u kombinaciji sa podacima mogu stvoriti ključan alat koji transformiše finansijsko poslovanje i pomaže u boljem razumijevanju tržišta, optimizaciji procesa i poboljšanju donošenja odluka.

ANALIZA PODATAKA ZA BOLJE ODLUČIVANJE

Jedna od ključnih prednosti korištenja podataka u isto vrijeme s umjetnom inteligencijom u finansijskom poslovanju je sposobnost precizne i brze analize velikih količina podataka. To omogućava finansijskim stručnjacima bolje razumijevanje trenutnih trendova, uzroka i ponašanja tržišta. Pomoću naprednih analitičkih alata mogu prepoznati prilike za investicije, identificirati rizike i prilagoditi strategije prema promjenjivim uvjetima.

AI također omogućava naprednu analizu u stvarnom vremenu, što pomaže bržim odlukama kad je to najpotrebnije. Na taj način, finansijske kompanije mogu trenutačno reagirati na tržišne promjene i novosti te osigurati konkurentske prednosti.

PREPOZNAVANJE PREVARE I ZLOUPOTREBE

U finansijskom sektoru, sigurnost podataka je od najveće važnosti, stoga je zaštita od prevara i zloupotreba od ključnog značaja. Prikupljanje i analiza podataka su osnova za prepoznavanje sumnjivih obrazaca i nepravilnosti koje bi mogle ukazivati na moguće prijevare ili zloupotrebe. AI omogućava razvoj naprednih sistema za otkrivanje prijevara koji se oslanjaju na analizu velike količine transakcijskih podataka i primjenu naprednih algoritama za prepoznavanje nepravilnosti. Na taj način finansijske institucije povećavaju svoju sigurnost, štite klijente i svoj ugled te smanjuju finansijske gubitke uzrokovane prijevarama.

AUTOMATIZACIJA PROCESA

Umjetna inteligencija također omogućava automatizaciju mnogih finansijskih procesa, što doprinosi većoj učinkovitosti i smanjenju ljudskih grešaka. Rutinske zadatke poput obrade plaćanja, izdavanja računa, knjiženja i obračunavanja kamata mogu preuzeti sistemi umjetne inteligencije. Time se oslobađa vrijeme finansijskim stručnjacima da se usmjere na složenije zadatke poput investicijske strategije, planiranja proračuna i optimizacije poslovnih procesa.

PRILAGODLJIVO UPRAVLJANJE RIZICIMA

Finansijski sektor je izložen različitim rizicima koji se konstantno mijenjaju. Podaci i analize generisani od strane umjetne inteligencije omogućavaju bolje razumijevanje i upravljanje tim rizicima.

Sistemi umjetne inteligencije mogu analizirati različite izvore podataka, uključujući finansijska tržišta, ekonomske pokazatelje i političke događaje, i na taj način predviđati potencijalne scenarije rizika. Ovo omogućava finansijskim institucijama veću prilagodljivost i efikasnije upravljanje rizicima, što rezultira većom stabilnošću i boljom otpornošću u promjenjivom okruženju.

PRILAGOĐAVANJE STRATEGIJAMA I PONUDAMA

Korištenjem umjetne inteligencije, finansijske institucije mogu putem analize podataka bolje razumjeti svoje klijente, njihove potrebe i ponašanje. Ovo omogućava personalizaciju ponuda i usluga za svakog pojedinog klijenta.

Personalizirana ponuda ne samo da poboljšava zadovoljstvo klijenata, već također povećava njihovu lojalnost i vjerojatnost ponovnih poslova, što pozitivno utječe na poslovnu uspješnost.


U finansijskom poslovanju, podaci zajedno s primjenom umjetne inteligencije su ključni za stvaranje poslovne vrijednosti. Analiza podataka, prepoznavanje prijevara, automatizacija procesa, fleksibilno upravljanje rizicima i personalizacija ponuda samo su neki od načina na koje kompanije u finansijskom sektoru mogu iskoristiti snagu podataka i umjetne inteligencije za bolje poslovanje i dugoročni uspjeh. Pravilnom implementacijom i iskorištavanjem ovih tehnologija, finansijske institucije će postati konkurentnije, agilnije i sposobne za brzu prilagodbu se tržišnim promjenama.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X