,

Kako do učinkovite inventure

1 dec 2021

Zašto preduzeće mora napraviti inventuru?

Sva preduzeća su dužna napraviti inventuru (godišnji popis) cjelokupne imovine. Popis je jedan od neizostavnih postupaka s obzirom da se njime utvrđuje stvarno stanje imovine i obaveza u odnosu na knjigovodstveno stanje kako bi se posložili svi finansijski izvještaji. Obzirom da stanje zaliha i osnovnih sredstava značajno utječe na bilans i porezne obaveze nije svejedno kako se popis radi.

Pravno lice je prema Zakonu o računovodstvu i reviziji dužno da na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, određen u skladu sa ovim zakonom, izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Pravilna evidencija i kontrola tokom cijele godine

Da bi inventura prošla kako treba cijelu godinu moramo vršiti kontrolu izlaza i ulaza zaliha kako u samom procesu ne bi došlo do problema. Onaj koji vrši prijem robe mora izvršiti fizičku provjeru kako bi se uistinu uvjerio u stvarno stanje. Još jedna bitna stavka je da se prilikom izdavanja robe fakturisani iznos poklapa sa fizički izdatim iznosom robe. To znači, ukoliko smo izdali 500 komada mora se provjeriti da se taj broj poklapa i fizički. Po preuzeću robe, posao je na skladištaru koji kroz cijelu godinu mora obratiti pozornost da se toj robi nešto ne dogodi. Bilo da se radi o prirodnim nepogodama koje bi mogle oštetiti robu te mogle dovesti do mogućnosti neupotrebljivosti robe, što samim tim dovodi do manjka te robe. Kontrola bi se trebala raditi permanentno, a nju je najlakše obavljati uz pomoć poslovnog programa koji nam dozvoljava lepezu pregleda skladišta (maloprodaja, veleprodaja, bescarinsko skladište itd.)

4 koraka do učinkovite inventure

Svi smo svjesni da se inventura ne može završiti u nekoliko laganih koraka, ali definitivno možemo primijeniti nekoliko savjeta, te sebi olakšati posao.

1. Detaljna i pravovremena priprema je ključna

Dokumentacija mora biti uređena i svi događaji koji su se dogodili do dana kada radimo popis moraju biti evidentirani. Moramo unaprijed planirati ko će što potpisivati, kada i gdje. Svi popisivači moraju biti obaviješteni i u skladu sa dogovorom.

2. Popisujte kada je obim popisanih sredstava što manji

Obratite pažnju kada je zaliha što je moguće manja, kada su opterećenje i aktivnost područja popisa što manji (recimo kada su u trgovinama neradni dani). Cilj je da je realizacija što isplativija i ne ometa redovni rad. Gubitak rada znači gubitak novca!

3. Planirajte i poštujte rokove

Na ovaj korak posebno trebaju obratiti pažnju oni koji u bilo kojem obliku ovise od drugih preduzeća ili pojedinaca, da li u obliku čekanja naplate ili bilo kojem drugom. Ukoliko kupac nije potvrdio nije moguće precizno evidentirati. Takvo se potvrđivanje često zna odužiti, čak i na više od 30 dana, tako da je teško pravovremeno pripremiti odgovarajući popis.

4. Rezultate detaljno analizirajte

Na ovom se koraku često otkriva da se stanja ne podudaraju zbog toga što za određene događaje nije pripremljena odgovarajuća dokumentacija. Iz tog razloga stanja u poslovnim knjigama ne odgovaraju stvarnom stanju.

Naš savjet o učinkovitoj inventuri ovdje ne završava! Ukoliko imate dodatnih pitanja o inventuri te kako se ona jednostavno provodi, kontaktirajte nas da razgovaramo o najefikasnijim načinima za obavljanje ove dužnosti i u vašoj kompaniji.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X