,

Srednja ekonomska škola u Sarajevu i Datalab BH potpisali Ugovor o saradnji

15 dec 2021

U utorak, 14. decembra 2021. godine, predstavnici Srednje ekonomske škole u Sarajevu i Datalab BH su potpisali Ugovor o saradnji. Saradnja se temelji se na digitalizaciji edukacijskog procesa uz pomoć ERP software-a PANTHEON.

Digitalna transformacija počinje u obrazovanju

Potpisnici ugovora gđa Amira Kadrispahić, direktorica Ekonomske škole, i gdin Nedim Pašić, direktor Datalab BH, dogovorili su saradnju s osnovnim ciljem da kroz nastavni proces omoguće budućim knjigovođama i računovođama edukaciju uz savremeni ERP software PANTHEON, kako bi nakon završenog školovanja bili konkurentniji na tržištu rada.  Učenici će PANTHEON koristiti u oblasti finansijskog knjigovodstva (proizvodnih i trgovinskih preduzeća) i to na tri predmeta (Informatičke tehnologije, Preduzeće za vježbu i Knjigovodstvo kao izborni predmet), te je u te svrhe stavljeno na raspolaganje 60 PANTHEON edukacijskih licenci.

Digitalizacija edukacijskog procesa

Digitalna transformacija, pored privatnog i javnog sektora, je aktuelna tema i u obrazovanju najkasnije od početka pandemije i prelaska sa tradicionalne na online nastavu, gdje su posebno prednosti tehnologije i znanje korištenja digitalnih alata došli do izražaja i u nastavnom procesu, kako sa strane učenika, tako i nastavnog osoblja.

Prema riječima direktorice Kadrispahić: »Uvođenje programa kakav je PANTHEON je uspjeh u svakom smislu te riječi i veliki doprinos obrazovanju naših učenika na jednom višem nivou, jer podiže svijesti o prednostima korištenja savremene tehnologije u računovodstvu. Ekonomska škola teži stalnom unapređenju i modernizaciji nastave i efektnijem izučavanju ključnih predmeta za budućnost mladog naraštaja. Radimo na tome da se uvede novi nastavni plan, koji će biti uvezan sa Ekonomskim fakultetom, kako bi učenici bili više osposobljeni za visoko obrazovanje, te da mogu iskoristiti puni potencijal svog znanja. Svjesni smo da je digitalizacija budućnost i da se sve više mladih odlučuju da napusti državu iz različitih razloga. Upravo to želimo spriječiti barem na način da trenutni i budući učenici Ekonomske srednje škole znaju da kada uđu na vrata naše škole mogu biti sigurni da ćemo ih pripremiti za novu digitalnu dob, dalje visoko obrazovanje i konkurentnost kako na domaćem, tako i na internacionalnom tržištu.«

Računovođe su generatori digitalizacije u preduzećima

«Kao vodeći ponuđač ERP software-a, Datalab ima veliku odgovornost da ponudi u obliku poslovnih rješenja najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije. Pri tome posebno mislimo na računovodstvenu funkciju i ulogu računovođe kao bitnog generatora digitalizacije u preduzećima. PANTHEON se u nastavnom procesu već više od 10 godina koristi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te nam je posebno drago što smo i sa Srednjom ekonomskom školom sklopili EDU partnerstvo. Zajedno sa partnerima oblikujemo i širimo ekosistem koji učenicima, studentima i ostalim, koji se obrazuju i osposobljavaju u mreži naših EDU partnera, omogućava digitalnu konkurentnost.«, istaknuo je direktor Datalab BH.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X