,

Digitalizacija poslovanja uz PANTHEON

17 aug 2018

Posljednjih 30 i kusur godina priča se o digitalizaciji poslovanja. Prvo smo imali samo računare, pa poslovne programe, pa mrežu, pa server, a sada imamo i poslovanje ‘u oblaku’ odnosno cloud.

Iza brda se pojavljuju novine poput vještačke inteligencije i mašinskog učenja, a mi i dalje pričamo o digitalizaciji. Zar to nije odavno ‘prežvakana’ tema? Zašto ponovo o istom? Zar nisu tu digitalizaciju svi već uveliko primjenili? Nažalost, nisu. Zato još jednom podsjetnik na ono što mi mislimo da je bitno kada je digitalizacija poslovanja u pitanju.

Jednostavno rečeno, digitalizacija je upotreba digitalnih tehnologija radi transformacije našeg poslovanja. Naravno, nije riječ samo o tehnologiji, već i o tome kako zaista mijenjamo način na koji radimo (procesi) i način na koji te procese prilagođavamo da bi stvari radili na drugačiji način.

Digitalizacija poslovanja – O čemu treba voditi računa?

Kada je riječ u digitalizaciji poslovanja važno je napomenuti da to nije jednokratna operacija, već slično implementaciji ERP-a, dugotrajna poslovna strategija i opredjeljenje koje mora utemeljenje imati u namjeri menadžmenta preduzeća da zaista pripremi svoje poslovanje i svoje preduzeće za izazove budućnosti.

Dodatno, digitalizacija poslovanja svakako već uključuje, računare i druge uređaje povezane na globalnu računarsku mrežu (Internet za one koji moraju pitati :)), lokalnu računarsku infrastrukturu, eventualno neke cloud servise, ali i ono što je u direktnoj zavisnosti od svih ovih nabrojanih tehnologija: podatke, procese, odlučivanje, izvještavanje i još ponešto.

Krenimo redom.

Podaci

Svakodnevno se u svakom preduzeću generiše ogromna količina podataka. Takvim podacima treba upravljati, takve podatke treba koristiti za svakodnevno poslovanje, ali iz takvih podataka treba ‘izvući’ informacije i na osnovu njih eventualne zaključke koji bi u budućnosti preduzećima mogli donijeti konkurentnu prednost. Zato je prvi korak da svi podaci budu digitalni!

O značaju poslovnih podataka smo već pisali u tekstu: „Nadogradite podatke, a ne softver!“.

Zapitajte se: koji si to podaci koje svakodnevno koristite u svom poslovanju? Gde se oni nalaze? Kako se njima pristupa? Da li su svi digitalni? Pošto je za početak potrebno da vaši podaci budu digitalni, lako upravljivi i dostupni, neophodno je da svi budu dostupni u svakom trenutku svima kojima su potrebni.

Tu nam pomaže ERP sistem poput PANTHEON-a, koji u kombinaciji sa alatima za komunikaciju i kolaboraciju i upravljanje dokumentima predstavlja ozbiljan alat za upravljanje podacima, procesima, ali i preduzećem, posljedično.

Procesi i tokovi

Već smo pisali o PANTHEON WorkFlow-u, te se na bismo ponavljali, ali valja se podsjetiti da nam to otvara vrata za sljedeći neophodan korak, a to je efikasno upravljanje podacima.

Naravno, kada kažemo upravljanje podacima, mislimo na upravljanje procesima koji za rezultat imaju neke podatke. U zavisnosti od procesa i načina na koji se odvija rezultujući podaci će biti različiti. Zato je veoma važno da i upravljanje procesima i tokovima bude digitalno, a to je opet moguće samo ako sistem u koji smještamo podatke to omogućava. Primjer očigledno jeste PANTHEON Workflow.

Takvo centralizovano i jedinstveno upravljanje procesima i podacima omogućava i upravljanje preduzećem. Ipak, treba imati na umu da je potrebno uraditi ozbiljan reinženjering poslovnih procesa kako bi se uklopili u novi željeni digitalni svijet. Inače, efekat će izostati.

Poslovno izvještavanje i odlučivanje

Koliko je važno pravovremeno i tačno izveštavanje nije potrebno naglašavati. Ako nije pravovremeno, nije ni važno ako je tačno, a ako je netačno nije važno da li je pravovremeno. U tom svijetlu i Datalabov slogan „pravovremene i tačne informacije“ odslikava ovu ideju.

Tačne i pravovremene informacije pomažu menadžerima, direktorima i vlasnicima u procesu odlučivanja. Ako su podaci digitalni, a procesi opisani sistemom i njima se digitalno upravlja, onda menadžment može doći do informacija koje su potrebne kako bi se otklonila uska grla i kako bi se optimizovali i procesi i podaci nastali iz tih procesa.

Zašto je ovo važno za digitalno poslovanje?

Zato što je potrebno upravljati i eksterno i interno na osnovu podataka. Često se posmatraju podaci i na njima zasnovani izveštaji o prodaji, nabavci, potraživanjima i naplati, koji su eksternog karaktera, a često se ignorišu interni podaci, ako uopšte postoje. Nije isto kada se proda mnogo uz malo truda i kada se proda mnogo uz mnogo truda. Govorimo naravno o efikasnosti i efektnosti poslovnih procesa. Zato je važno imati i interno digitalne podatke o procesima (kroz npr. PANTHEON Workflow) i na taj način utvrditi koliko truda, novca, vremena i svega ostalog troši pri ostvarivanju prihoda.

I ove dvije teme smo ranije obrađivali, pa ćemo se samo podsjetiti na ovom mestu:

Logično pitanje je šta Pantheon može da učini za vas?

Kao prvo, podaci unijeti u PANTHEON su već digitalni, odnosno postoje u digitalnom obliku. Za one koji ne postoje, moguće je koristiti dodatak DMS kojim možete analogne podatke (ugovore na primjer) skenirati i pretvoriti u digitalni oblik.

Izvještaji u realnom vremenu

Sa PANTHEON Zeus poslovnom analitikom, kontrolnim tablama (Dashboards), izvještavanje se prebacuje sa režima rada „priprema izvještaja“ na režim rada „instant izvještaji“.

Umjesto dugog i komplikovanog izvještavanja, žongliranja podacima i pripreme izvještaja za menadžment PANTHEON kontrolne table (Dashboards) i poslovna analitika Zeus, omogućavaju zaista brzi pregled poslovanja i laku i jednostavnu analitiku.

Upravljanje poslovnim procesima (PANTHEON WorkFlow)

Uz PANTHEON Workflow na raspolaganju vam je moćan alat koji u potpunosti može riješiti dnevne mikro odluke o preusmjeravanju, odobravanju i dokumentovanju poslovnih tokova. Dakle, poslovanje možete digitalizovati, tako što ćete određene poslovne procese automatizoavati koristeći PANTHEON WorkFlow.

Ukratko PANTHEON može pomoći da se digitalizujete, ali i da se digitalno transformišete. Sve zavisi od toga na kom nivou je vaše preduzeće sada i na kom nivou želite da budete u budućnosti, kao i od toga kada planirate da u tu i takvu zamišljenu budućnost stignete.

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X