Šta je sve potrebno za efikasan završni račun?

4 feb 2019

Kada je priprema završnog računa u pitanju preciznost je neophodna. Potrebne su višestruke provjere, poput:

  • Da li su sva prelazna konta zatvorena?
  • Da li je urađen preračun prosječne nabavne cijene na kraju obračunskog perioda?
  • Da li su na dan bilansiranja ukalkulisane sve zarade i naknade zarada za period sastavljanja finansijskih izvještaja bez obzira da li je izvršena njihova isplata u istom periodu?
  • Da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije?
  • Da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu sa računovodstvenim politikama?

PANTHEON Workflow ovdje može pomoći! Ispunite prijavnu formu i preuzmite svoj besplatan primjerak priručnika.

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X