PANTHEON EDUKACIJA

Obračun plata u PANTHEON-u

Obračun plata u PANTHEON programu odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite vrste preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata te davanja za njih.

Modul Plate namijenjen je obračunu plata zaposlenih. Osnova za obračun plate su personalne mape zaposlenih i šifranti radnih mesta te drugi pripadajući šifranti, a sve u skladu sa zakonodavstvom.

Za PANTHEON korisnike ćemo održali edukaciju na kojoj smo prošli kroz:

  • Postavke obračuna po zakonodavstvima i razlike u postavkama
  • Postavke obračuna za nerezidente u svim zakonodavstvima
  • Osvrt na personalnu mapu i postavke nerezidenata u njima
  • Formiranje i predaja zakonskih obrazaca.

Također, predstavili smo i najbitnije šifranate u obračunima plata:

  • Šifrant doprinosa
  • Šifrant vrsta rada
  • Šifrant vrsta zarada
  • Šifrant vrste dokumenata.

Cijena snimka edukacije:

Redovna cijena edukacije: 115 KM + PDV/preduzeće

Za korisnike sa potpisanim ugovorom o održavanju 30% popusta: 80,50 KM + PDV preduzeće

Narudžba:

Naručiti možete preko prijavnog obrasca tako da popunite podatke ili nam jednostavno pišite naedu@datalab.ba.

Zadržavamo pravo promjene termina, oblika izvedbe edukacije i sadržaja edukacije.
PANTHEON edukacije, 2023. Sva prava zadržana.

X