BESPLATNI ONLINE SEMINAR

PANTHEON Web Light Mobilna prodaja: Rješenje za digitalno poslovanje na terenu

Sve više kompanija koje posluju na terenu biraju poslovni program u oblaku kako bi poboljšale rad na daljinu. Digitalizacija terenskih operacija nije uvijek jednostavna, pa je poznavanje i korištenje digitalnih alata prilagođenih radu na terenu od ključnog značaja. Softver koji u potpunosti podržava rad na terenu osigurava efikasnije poslovanje prodajnog tima i lakše upravljanje svim informacijama koje se generišu tokom poslovanja (podaci o kupcima, prodaja, zalihe…). Ovo, zauzvrat, omogućava komercijalistima da se više fokusiraju na prodaju, a mnogo manje na dosadnu administraciju.

Automatizovana i integrisana softverska rešenja za prodaju na terenu omogućavaju kompanijama da drže podatke cijele kompanije na jednom mjestu. Tako su svi podaci dostupni za izvještavanje i analizu, a sve je odmah dostupno na mobilnim uređajima ili na računaru. Pristup informacijama i podacima je centraliziran i omogućen prodavačima, računovođama i menadžerima prodaje, gdje god i kad god su im te informacije potrebne.

Na besplatnom webinaru ćemo vam prezentirati ključna digitalna rješenja za jednostavno poslovanje na terenu:

  • Kreiranje ponude kupcu / Kreiranje narudžbe dobavljaču
  • Pregled dugovanja kupca i struktura duga, konto kartica, otvorene stavke, struktura duga
  • Provjera zalihe skladišta: Automatizirajte sve procese skladištenja, ne gubite dragocjeno vrijeme na terenu i ne čekajte odgovor skladištara o stanju zaliha, jer se upravljanje zalihama automatski dešava kada se izda račun i materijal, tako da su vaše informacije uvijek ažurne.
  • Kreiranje putnog naloga: Sa online putnim nalozima, proces unosa, knjigovodstva, štampanja i analize službenih putovanja uveliko je pojednostavljen – sve možete raditi putem mobilnog telefona, bez potrebe da ručno unosite podatke u tabele i šaljete ih knjigovođi.
  • Evidencija radnog vremena komercijalista i terenskog rada: Osigurajte zakonski usklađenu evidenciju radnog vremena. Jednostavno, svaki zaposlenik vodi vlastitu evidenciju radnog vremena, bilo gdje i bilo kada. Ovakav način evidentiranja radnog vremena neće trošiti vrijeme, energiju ili živce vama i vašim zaposlenima.
  • Dokumentni sistem i veza sa računovođom: Uz već integirsani DMS modul, sve svoje dokumente možete imati na jednom mjestu i sigurno ih čuvati u digitalnoj arhivi. Možete da slikate dokumente koje dobijate telefonom i dodate ih u dokumentaciju, te im pristupite od bilo gdje. Knjigovođa putem programa također ima jednostavan pristup računima kao i odgovorna osoba koja može potvrditi ili odbiti račune.
X