BESPLATNI ONLINE SEMINAR

PANTHEON eKIF i eKUF: Primjeri evidencije uvoza i izvoza skladno uputama UINO

28
Januar
2021

Sa januarom ove godine nastupila je obaveza podnošenja elektronskog KIF-a i KUF. Elektronske knjige ulaznih i izlaznih faktura odnosno mogućnost izvoza podataka u propisanom .csv formatu korisnici PANTHEON-a imaju dostupno već godinu dana. Kontinuirano radimo na dodatnim poboljšanjima utemeljenim na iskustvu u radu sa korisnicima i prema najnovijim uputama od strane Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO).

Na webinaru ćemo staviti fokus na najnovije instrukcije UINO tj. evidencije uvoza i izvoza. Na praktičnim primjerima ćemo pokazati: 

  • Evidencije ino računa za uvoz robe, računa za usluge povezane sa uvozom i JCI podataka: Ovisno o ugovorenom načinu poslovanja obradit ćemo više primjera evidencije uvoza sa specifičnostima popunjavanja evidencija e-nabava, koje nastaju kao posljedica razlika u načinu ispostavljanja računa špeditera, kao i prijevoznika, i samom sadržaju tih računa.
  • Evidencije ispostavljenih računa za izvoz robe i JCI podataka: Primjer izračunavanja vrijednosti „Usuglašenje vrijednosti izvoza“ – vrijednost izvoza iskazana na carinskoj deklaraciji, a koja je umanjenjena za iznose koji su prethodno već evidentirani u vezi s ovim izvozom u e-Isporuke (KIF).

Obzirom na kontinuirane izmjene, našim korisnicima uvijek preporučujemo nadogradnju odnosno korištenje najnovije verzije PANTHEON-a. Navedene izmjene su dostupne u PANTHEON verziji 10.0.22.20 od 22. januara 2021. O novostima u PANTHEON-u možete uvijek saznati na Korisničkim stranicama (potrebna prethodna prijava ili jednostavno pristupite direktno iz Vašeg PANTHEON-a). 

Webinar je besplatan.

X
Group 11
Datalab blog
Iskoristite posebnu ponudu

Rješenja u oblaku za digitalnu transformaciju poslovanja. Go Digital!