BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Digitalna rješenja za integrisano poslovanje benzinskih pumpi i efikasno upravljanje poslovnim jedinicama

3
Decembar
2020

Poslovanje u izrazito kompetitivnom sektoru prodaje nafte i naftnih derivata specifično je po brojnim faktorima kako tehničkim tako i u pogledu državne regulative i kontrole. Osim toga, maloprodajni objekti na benzinskim pumpama uz prodaju motornih goriva najčešće nude i robu široke potrošnje te ugostiteljske usluge. U Datalabu smo razvili prilagođeno poslovno rješenje kojim smo obuhvatili složenost poslovanja benzinskih pumpi.

U okviru besplatnog webinara predstavit ćemo rješenje koje obuhvata:

  • Integraciju sa pištoljima za gorivo (pregled i prenos točenja).
  • Optimizovanu obradu POS računa za fizička i pravna lica.
  • Rad u smjenama i automatsko štampanje izvještaja po smjenama.
  • Totale goriva – pregled i automatska kontrola.
  • Integraciju sa ugostiteljstvom.
  • Sinhronizaciju offline baze (prenos podataka između pumpi i centrale).
  • Loyalty program.

Vlasnicima i menadžerima benzinskih pumpi potreban je integrisan software koji omogućava jednostavnu i pouzdanu obradu računa, a istovremeno nudi alate menadžerske kontrole i upravljanja poslovnom jedinicom te jednostavne računovodstvene postupke.

Implementacijom PANTHEON-a korisnik dobiva alat odnosno poslovno rješenje koje je:

  • Prilagođeno poslovanju benzinskih pumpi. Sistem uključuje smjenski rad po principu 24 sata na dan u sklopu kojeg jednostavno može vršiti pregled, kontrolu i poređenje prometa.
  • Jednostavno – automatizacijom procesa obrade računa i izvještavanja značajno je pojednostavljen operativni rad.
  • Sveobuhvatno – u jednom poslovnom rješenju su podaci sa svih često udaljenih lokacija te obuhvata i ugostiteljstvo. Putem sinhronizacije podataka podaci se jednostavno prenose sa poslovnice u centralu i obratno.

 

X