BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Digitalizacija recepcije i automatsko slanje SMS poruke: od termina, prijema i tretmana životinje do izdavanja fakture

25
Mart
2022

Naš cilj je uz pomoć tehnologije i digitalnih alata svakodnevni rad i u veterinarskoj djelatnosti učiniti efikasnijim. PANTHEON VET je rješenje koje kombinuje rješenje za vođenje poslovanja (računovodstvo, kadrovske evidencije, plate, putni nalozi, zalihe. itd..) i modul za rad u veterinarskim ambulantama.

Za uspješno poslovanje veterinarske ambulante važno je da imate pregled rada kako u klinici tako i na recepciji, kancelariji i da imate uvid u posao koji obavljate na terenu. Cjelokupan tretman životinja mora teći neometano i transparentno: od registracije na prijemu, otvaranja zadatka u kalendaru, rada sa životinjom, potrošenog materijala do slanja informacija nazad na prijem i fakturisanje.

Na besplatnom webinaru ćemo staviti fokus na digitalizaciju rada recepcije, uključujući automatsko slanje SMS poruke uz pomoć poslovnog procesa:

 • RECEPCIJA:
  • Kalendari
  • Filteri (po veterinaru, podružnicama)
  • Unos termina
  • Kreiranje liječenja
  • Pisani pristanak za operaciju
  • Kreiranje računa
 • SMS
  • Postavke u administratorskoj konzoli (slanje SMS, tekst, …)
  • WorkFlow uvoz
  • Postavke na vlasniku
  • Postavke na šifrantu vakcinacije
  • Slanje SMS-a iz modula recepcija

X