BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Digitalizacija poslovanja apoteka: eRecepti, izdvajanje recepata, izrada specifikacija i rekapitulacija prometa

28
April
2022

Kao osnovna djelatnost u apotekama javlja se prometovanje lijekovima i medicinskim sredstvima komercijalnim putem ali podrazumijeva i prometovanje lijekovima sa esencijalne liste. Kako sadržaj esencijalne liste propisuje zakonodavac, apotekama se nameće obaveza vođenja izdatih lijekova putem recepta, te usložnjava sami proces izdavanja lijekova i medicinskih sredstava. U konačnici svi ogranci u okviru jednog pravnog lica su dužni na kraju mjeseca pripremiti izvještaje o tako prometovanim lijekovima, ali i pripremiti fakture koje se naslanjaju na takve evidencije, te fakturisati Zavodu zdrastvenog osiguranja svoje usluge za obradu elektronskih recepata.

U Datalabu smo razvili prilagođeno poslovno rješenje kojim smo obuhvatili takvo složeno poslovanje apoteka. U okviru besplatnog webinara predstavit ćemo rješenje koje obuhvata:

  • Uvoz lijekova iz esencijalne liste (direktan uvoz iz .xls formata u Liste)
  • Obradu eRecepta i automatsko učitavanje slogova u POS račune
  • Izdvajanje recepata na dnevnom nivou radi upoređivanja sa ostvarenim prometom u eReceptu
  • Izrada specifikacije i rekapitulacije recepata (dnevno, periodično, po lokacijama po tipu recepta)
  • Automatska priprema računa ka ZZO na temelju učitanih podataka sumarno po tipu recepta i domu zdravlja
  • Automatska priprema faktura za naknade za obrađene recepte po tipu recepta i domu zdravlja

Implementacijom PANTHEON-a korisnik dobiva alat odnosno poslovno rješenje koje je:

  • u potpunosti podržava rad eRecepta i izradu specifikacija i rekapitulacija prometa koje se dostavljaju Zavodu zdravstvenog osiguranja
  • jednostavno za korištenje
  • sveobuhvatno i omogućava klijentu evidenciju prometa lijekova, komercijalne i esencijalne liste, uz automatske pripreme faktura na kraju mjeseca, izrade računa za naknade po tipovima recepata, posljedično i knjiženja tako obrađenih računa itd.

PANTHEON digitalno rješenje uspješno koriste u privatno zdravstvenoj ustanovi Apoteka NERA.

X