BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Automatizacija procesa inventure u PANTHEON-u uz upotrebu barcode skenera

12
Decembar
2019

U saradnji sa kompanijom Špica ćemo vam na webinaru predstaviti:

  • Elektronski popis i vođenje osnovnih sredstava (osnovne i napredne funkcionalnosti)
  • Integracija uvoza barcode skenera sa PANTHEON-om za inventuru
  • Nastavak procesa inventure od uvezenih podataka do registra
  • Obračun i knjiženje amortizacije
X