e-Poslovanje

World Wide Web i razvoj računarskih mreža, omogućilo je širenje i proširenje e-trgovine, omogućilo je nekoliko puta brži način poslovanja od uobičajenog, veću prilagodljivost tržišnim promjenama, precizniji i lakši pristup informacijama o stanju kompanije, niže troškove za materijalne i poštanske usluge, a manje troškovi fizičke radne snage (kupovina ili iznajmljivanje poslovnih prostora).

ePoslovanje

Šta je e-Poslovanje?

Elektronsko poslovanje ili e-poslovanje je opšti termin za elektronski način obavljanja djelatnosti i znači da se transakcije zaključuju u elektronskoj formi, na osnovu elektronske obrade i prijenosa podataka između računara (uključujući tekst, sliku, glas).

Ovo može da se desi:

 • između preduzeća i pojedinaca (elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo),
 • između nekoliko kompanija (trgovanje) i
 • između pojedinaca i državnih institucija (učešće na tenderima, porez na dobit i sl.).

Ključne prednosti e-Poslovanja

 • Lakša i sigurna razmjena podataka
 • Bezbjednost uskladištenih podataka
 • Brža obrada i uštedu vremena
 • Više vremena za analiziranje i konsultovanje klijenata
 • Jednostavan i brz pristup svuda
 • Prijem i izdavanje faktura u elektronskoj formi
 • Elektronsko arhiviranje podataka
 • Redovna ažuriranja i tekuća usaglašenost sa zakonodavstvom
 • Radite u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima
 • Širok spektar podrške i pomoći
 • Rad bez investicija i plaćanje nakon upotrebe

Uz pomoć ovih usluga, možemo pružiti kvalitetne informacije klijentima računovodstvenih usluga i osigurati pravovremeno planiranje za budućnost.

Sabina Dimnik

Data, d.o.o.

Sada, sa bilo kojim kompjuterom, mogu pristupiti mojim bazama podataka, a najbolje je što mogu imati pristup svojim klijentima.

Tatjana Brumat

Lucrum.si, s. p.

Pozovite +387 33 652101

Ako ste zainteresovani za bilo šta vezano za e-Poslovanje, pozovite nas ili pošaljite upit putem e-maila.

X