,

Upoznajmo se sa poreskom olakšicom po osnovu novog zapošljavanja!

2 apr 2018

KAKO NA ZAKONIT NAČIN PLATITI MANJE POREZA NA DOBIT?

Ko može koristiti poreznu olakšicu po osnovu novog zapošljavanja?

Poreznu olakšicu mogu koristiti sva pravna lica na koja se odnosi Zakon o porezu na dobit, koja zapošljavaju nove radnike, a ne koriste subvencije po drugim osnovama za njih.

Koji se uslovi moraju ispuniti da bi se olakšica mogla koristiti? 

  • ugovor o radu mora trajati najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu sa punim radnim vremenom;
  • novi zaposlenik nije bio u radnom odnosu kod poreznog obveznika ili kod povezanih osoba s poreznim obveznikom u prethodnom razdoblju od pet godina;
  • za zaposlenika se ne koriste subvencije po drugim osnovama.

Kako se ova porezna olakšica koristi?

Upotrebom ove porezne olakšice umanjuje se već izračunata porezna osnovica za bruto platu novoprimljenog zaposlenika. Kako to izgleda praktično?

Bruto plata zaposlenika iznosi 10 000 KM, i pretpostavimo da je to jedini rashod kod posmatranog preduzeća. Ukupni prihodi su 50 000 KM.

Ukupni prihodi (50 000 KM) minus ukupni rashodi ( 10 000) KM daje oporezivu osnovicu sa aspekta poreza na dobit 40 000 KM. Ako se ne koristi nikakva porezna olakšica porez se računa na ovu osnovicu i iznosi 4 000 KM (10% od 40 000). Šta se dešava kada imamo olakšicu? Poreznu osnovicu umanjujemo za dodatni iznos bruto plate (10 000), te u konačnici umjesto 4000 KM poreza na dobit plaćamo 3 000 KM.  Zamislite da imate 5 novih zaposlenika, te da ovu olakšicu možete koristiti neograničeno! Jasno vam je zašto se o ovome priča najviše zadnjih dana.

Da li se porezna olakšica može koristiti i za novoosnovane firme?

Da, može.

Da li postoji ograničenje u korištenju?

Ne, ne postoji vremensko ograničenje za korištenje olakšice.

Da li osoba mora biti prijavljena na biro za zapošljavanje prije korištenja ovog podsticaja?

To nije uslov! Može i osoba sa radnim iskustvom, uz ispunjavanje gore navedenih uslova, biti korisnik olakšice.

Šta ukoliko koristimo olakšicu za zaposlenika, a on u međuvremenu da otkaz, da li možemo zaposliti nekog drugog na njegovo mjesto i nastaviti koristiti olakšicu?

Ne, olakšica se odnosi na određenog zaposlenika. U slučaju da zaposlenik napusti radno mjesto prije isteka 12 mjeseci, dužni smo u poreznom bilansu tekuće godine napraviti ispravku korištene olakšice što će uvećati poreznu osnovicu, te obračunati zatezne kamate za porez koji je trebao biti plaćen a nije.

Da li ugovor mora biti striktno na 12 mjeseci? 

Postoji Stav Federalnog ministarstva finansija prema kojem je bitno samo da postoji kontinuitet, te da nema prekida radnog odnosa. Ugovori se mogu praviti mjesečno, ali ukoliko dođe do prekida tog kontinuiteta od 12 mjeseci, gubi se pravo na olakšicu.

Šta se smatra bruto platom?

Bruto plata je pojam koji uključuje doprinosi iz osnovice od 31%, platu i porez na dohodak. Doprinosi od 10,5% se ne uključuju u poreznu osnovicu.

Kako se vrši prijava porezne olakšice?

Prijava se vrši na obrascu PP 812 – Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja.

Šta ako je oporeziva osnovica manja od porezne olakšice?

Poreznu olakšicu ne možemo prenositi za naredni period. Ako se desi da je porezna olakšica veća od oporezive osnovice, porez na dobit je 0,00 KM.

Da li se može vršiti isplata dobiti u periodu korištenja osnovice?

Da, za ovaj podsticaj to nije isključeno.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X