, ,

Kako odabrati odgovarajući poslovni program za poduzetničke počet(ni)ke?

27 jul 2020

Teško je vjerovati da će trenutna situacija u ekonomiji imati samo negativne posljedice. Doći će do promjena u načinu poslovanja, novih poslovnih ideja, novih početaka. Ograničavanje kontakata između ljudi stvorilo je veliki rascjep u ekonomiji. Preduzeća i poduzetnici su morali gotovo preko noći da pronađu rješenja za uvođenje i/ ili nadogradnju digitalnog dijela svog poslovanja. Ovo može biti veliki izazov, posebno za male poduzetnike i zanatlije, naročito ako su manje vješti sa računarima. Ili možda ne. Sve više i više programa za upravljanje poslovanjem je intuitivno za korištenje i veoma jednostavno za korisnike. Jedno od njih je Datalabovo rješenje PANTHEON Web, poslovni program koji je dostupan putem web pretraživača na različitim uređajima – računaru, tabletu ili pametnom telefonu.

»Kao što izreka kaže – sreća prati hrabre. Upravo to i savjetujemo nove i mlade poduzetnike, da posao od samih početaka vode strukturirano i centralizovano u jednom programu. Online program za poslovanje PANTHEON Web light sadrži sve što je malom ili novom preduzeću potrebno. Ne samo da će poslovanje biti u skladu sa zakonodavstvom, sve fakture će biti zakonski ovjerene, a i poduzetnici sami će imati kontrolu nad poslovanjem u bilo kom trenutku, čime će se održavati osnovna poslovna higijena i pregled poslovanja “, kažu naši savjetnici za PANTHEON rješenja.

Zakonski usklađeno poslovanje

Zašto je važno voditi evidenciju o aktivnostima svakog preduzeća u poslovnom programu? Jer na taj način poslujemo u skladu sa zakonom. To nam omogućava poresku kontrolu i izdavanje računa, razmjenu podataka sa knjigovođom i državom. Programska oprema prilagođena domaćem poslovnom okruženju omogućava brzu i jednostavnu pripremu računa. Program automatski uvozi podatke o kupcima i dobavljačima sa liste kompanija iz registra, čime eliminiše mogućnosti za greške u pripremi računa.

Neposredan uvid u parametre poslovanja i podatke

Poslovni program omogućava poduzetniku da u svakom trenutku ima pregled nad ključnim parametrima poslovanja. Ima brz pregled izdatih računa, spiskova kupaca i drugih ključnih informacija. Takođe može provjeriti evidenciju zaliha proizvoda i pojednostaviti i ubrzati popis.

Korištenje poslovnog programa takođe značajno pojednostavljuje računovodstvo. Prije ili kasnije, rastućoj kompaniji je potrebno sopstveno računovodstvo ili eksterna knjigovodstvena agencija. Ukoliko je poslovanje tačno evidentirano u programu, olakšana je razmjena dokumenata sa računovođom. Slanje podataka i dokumenata elektronskim putem štedi poduzetniku i računovođi vrijeme i novac, jer nema potrebe za štampanjem dokumenata, za poštanskim markicama, kovertama i odlascima do pošte i čekanja u redovima ispred šaltera.

Mobilnost je prednost

Ako priroda posla u normalnim uslovima zahtjeva mnogo promjena lokacija, prilikom izbora poslovnog programa trebalo bi da birate između onih koji nude i mobilnu ili online verziju, tako da imate neposredan uvid u poslovanje i mogućnost unosa podataka na terenu. Poduzetnik ili zanatlija zadovoljiće svoju potrebu za mobilnošću uz pomoć online poslovnog programa, jer mu program omogućava poslovanje sa bilo kojeg mjesta, lako izdavanje i dobijanje računa, provjeru stanja zaliha, kreiranje putnih naloga i razmjenu dokumenata sa knjigovodstvenom agencijom.

PANTHEON Web Light – online program za mala preduzeća

PANTHEON Web Light – online program za mala preduzeća

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X