, ,

Digitalni servisi BH Telecoma i Datalaba za optimizirano i sigurno vođenje poslovanja

17 jan 2020

Datalab BH organizuje 29.1.2020. u Sarajevu konferenciju pod nazivom “Dan PANTHEON računovođa“. Događaj je prvenstveno namijenjen predstavnicima računovodstvenih agencija  i zaposlenim u finansijsko-računovodstvenim odjelima preduzeća kao i svim zainteresovanim za digitalizaciju i optimizaciju poslovnih procesa.

Poseban naglasak će biti na PANTHEON uslugama za ePoslovanje koje do krajnjih korisnika pružamo u saradnji sa našim partnerom kompanijom BH Telecom, ujedno i generalnim sponzorom konferencije. Tim povodom, obavili smo intervju sa gospodinom Begluk mr. Tarikom, stručnim saradnikom za prodaju poslovnim korisnicima ispred BH Telecoma, također  jednim od predavača na konferenciji.

Predavač: Tarik Begluk

Stručni saradnik za prodaju poslovnim korisnicima, BH Telecom

 

BH Telecom se kao telekom operater na tržištu pojavljuje kao ponuđač naprednih servisa kao što je PANTHEON Cloud ERP. Koji su to trendovi u telekom industriji koji to nameću?

Usljed digitalne transformacije telekom operateri prelaze na jednu novu paradigmu poslovanja, koja u centar svoga interesovanja stavlja korisnika i njegove zahtjeve za različitim naprednim informaciono-komunikacionim rješenjima. S tim u vezi, BH Telecom je kao lider na tržištu telekomunikacija u BiH, strateški veoma ozbiljno pristupio korporativnoj odgovornosti znajući da smo dio industrije koja se brzo razvija, te nastojimo i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Da bismo korisnicima pružili sve te napredne servise u različitim sferama poslovanja i doprinijeli njihovom boljem poslovanju, BH Telecom ulazi u partnerstva sa drugim kompanijama i kroz zajedniči nastup na tržištu nudi različite napredne servise kao što je i PANTHEON Cloud ERP.

Možete li nam reći nešto više o partnerskom programu BH Telecoma i o partnerstvu sa kompanijom Datalab BH te zajedničkom nastupu kroz uslugu PANTHEON Cloud?

Partnerski program je program BH Telecoma čiji je cilj da se, u partnerskom odnosu između BH Telecoma i potencijalnih poslovnih partnera, razviju i implementiraju nova tehnološka i/ili poslovna rješenja i krajnjim korisnicima plasiraju nove usluge, zasnovane na tim rješenjima. S kompanijom Datalab BH već nekoliko godina imamo uspješno partnerstvo te našim poslovnim korisnicima nudimo PANTHEON Cloud ERP servis, koji kompanijama nudi visok stepen automatizacije i digitalizacije procesa u računovodstvu.

Ono što je ključna prednost PANTHEON Cloud-a je što omogućava novi način pristupa podacima i pohranjivanju istih, a koje unosite u poslovno-informacioni sistem PANTHEON. Podaci više nisu smješteni lokalno na računaru već u cloudu (oblaku), što znači da programu možete pristupiti sa više uređaja, u bilo koje vrijeme i sa različitih lokacija. Povezivanjem preko interneta povezujete se na svoju bazu podataka, a za rad je potreban samo PANTHEON te dovoljno brza internet veza. U data centru BH Telecoma baze podataka korisnika se sigurno pohranjuju i dostupne su 24/7.

Koje su prednosti takvog načina pohranjivanja podataka u Cloudu?

Cloud tehnologija podrazumijeva isporuku hardverskih i softverskih resursa kao servisa preko interneta, umjesto fizičkog hardvera i softvera na lokaciji korisnika. Kroz naš portfolij Cloud usluga korisnicima smo stavili na raspolaganje ekspertizu u domeni pružanja IT usluga i servisa, u sinergiji sa telekomunikacijskim i cloud uslugama i servisima.

Ključne prednosti Cloud poslovanja su smanjenje operativnih troškova, mobilnost i dostupnost sa bilo koje udaljene lokacije, sigurnost, skalabilnost i pouzdanost. Pored optimizacije vremena Cloud poslovanje menadžerima kompanija omogućava da na brz i efikasan način donose odluke i upravljaju procesima unutar kompanija.

Koje su to ključne odrednice BH Telecom data centra, u kakvom je to Cloudu PANTHEON?

BH Telecom Cloud se sastoji od Computinga i Networkinga, što je veoma bitno u kontekstu sigurnog povezivanja na javnu Internet mrežu kao i sigurnog povezivanja sa svojim drugim lokacijama.

Cloud platforma na kojoj je PANTHEON i drugi Cloud servisi, oslanjaju se na najvećeg svjetskog proizvođača softwera za virtualizaciju – VMWare, i na najvećem nivou licenci koje taj proizvođač kroz svoje funkcionalnosti može pružiti su dostupne su kroz Cloud data centar BH Telecoma. Korisnici Cloud resursa svojim podacima sa aspekta konekcije pristupaju na potpuno siguran način kroz VPN konekcije (p2p IPSec VPN, SSL VPN).

 

Dotakli ste se pitanja sigurnosti pohrane i pristupa podacima. Na koji način i koliko je sigurna pohrana podataka u PANTHEON Cloudu?

To pitanje posebno je interesantno sa aspekta novih digitalnih servisa koje PANTHEON Cloud nudi, a to je eDokumentacija, Sigurnosna kopija itd. Serverska i storage Cloud infrastruktura na kojoj je PANTHEON Cloud u BH Telecomu može odgovoriti i najzahtjevnijim aplikacijama u skladu sa zahtjevima korisnika. Korištenjem BH Telecom infrastrukture kao Cloud servisa dobijate mogućnost da se vaši podaci nalaze na barem tri lokacije i na taj način ste sigurni da vaš biznis neće trpiti nikakve prekide.

Podaci koji su pohranjeni su na infrastrukturi koja ima neprekidno napajanje – neovisno napajanje sa više grana iz mreže, potpuno redundantni sistem klimatizacije, protupožarni sistem, ofanzivne i defanzivne elemente mrežne sigurnosti, te sisteme za zaštitu podataka – nadzor platformi i fizičku sigurnost 24/7. Sve navedeno po procedurama koje su verifikovane kroz standarde ISO9001 i ISO27001 standard za sigurnost. A navjeća referenca da su PANTHEON podaci u Cloudu BH Telecoma zaista na sigurnom jeste činjenica da je BH Telecom svoj najveći Cloud korisnik, tj. najveći interni servisi BH Telecoma su virtualizirani upravo na našem Cloudu.

Na koji način će nove funkcionalnosti ePoslovanja unutar PANTHEON Cloud rješenja uticati na povećanje efikasnosti rada kompanija?

Nove PANTHEON funkcionalnosti vezane za ePoslovanje (PANTHEON WorkFlow, eKnjiženje i Sigurnosna kopija) imaju za cilj da automatiziraju poslovne procese i aktivnosti, objezbijede pouzdano i sigurno čuvanje podataka vezanih za poslovanje kompanija. Zadatak BH Telecoma, sada već možemo konstatovati kao Cloud provajdera, jeste da ti podaci budu sigurno pohranjeni i uvijek dostupni. Sve u cilju olakšavanja poslovnih procesa i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u našem društvu.

Više o konferenciji, mogućnost prijave i detaljan program na https://acckonferencija.datalab.ba/program/.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X