Skladišče, zaloge, carina

Uključeno u licence

RE
SE
ME
GE
MF

Skladište, zalihe, carina

PANTHEON podržava sve ključne procese u skladištima i omogućava potpuni pregled nad vašom blagajnom. Pregled zaliha i narudžbina je brz i jednostavan, vrsta automatizovanih postupaka brine za optimalno stanje robe i zalihe.

ERP PANTHEON takođe podržava i ostale procese u preduzeće, skladište je povezano sa drugim odjeljenjima u preduzeću (npr. prodaju, proizvodnju, knjigovodstvo, itd.)..

Detalji:
 • jednostavan prenos robe između skladišta,
 • više načina praćenja zaliha,
 • mogućnost automatskog oblikovanja međuskladišnog prenosa iz narudžbi ili drugog dokumenta,
 • praćenje kalkulacije na skladištu,
 • carinska skladišta.

Carina

Carina PANTHEON omogućava cjelokupno carinsko poslovanje. Podržana su carinska skladiša tipa D i za njih potrebne evidencije. Kao i drugi moduli, tako i modul carinskih skladišta radi na principu vrsta dokumentata. Tako imamo jedinstvenu podršku za više carinskih skladišta i za proizvoljan broj različitih zakonski dozvoljenih prometa na njima.

Dva modela evidencije prijema i izdavanja Osnovni princip modula carinskog skladišta je obezbjeđivanje evidencije prijema i izdavanja po dokumentima. Koristimo pojednostavljen ili proširen model, u zavisnosti od potreba koje ima preduzeće. Kod pojednostavljenog modela pratimo samo prijeme i izdavanje po JCI-ma. Tu važi princip, da za svako izdavanje iz carinskog skladišta napravimo odgovarajuću carinsku prijavu, tako da možemo robu iz carinskog skladišta da pustimo u slobodan promet ili da je izvezemo.

Prošireni model predstavlja podršku za sedmično ili mesečno carinjenje. U tom slučaju na jednu carinsku prijavu uvrstimo više izdavanja odnosno knjigovodstvenih upisa. Pored toga, program sadrži podršku za sopstveno carinsko skladište i deklarisanje, uključujući i oblikovanje i ispis JCI-a. Podržana je i funkcija uvoznog deklarisanja i pojednostavljeno deklarisanje uvoza i izvoza.

Pored pomenutog, imamo i vrstu analize i obračune, sa kojim pratimo robu u carinskim skladištima.

JCI i Intrastat
 • JCI i Intrastat mogućnost oblikovanja izvještaja
 • JCI i Intrastat neposredno iz fakture,
 • mogućnost grupnog oblikovanja izvještaja
 • JCI i Intrastat Carinska skladišta
Carinska skladišta
 • podrška carinskim skladištima tipa A, B, C i D,
 • prijemi i izdavanje u carinskom skladištu
 • automatsko oblikovanje knjigovodstvenih upisa,
 • praćenje porijekla i izjava,
 • vođenje potpune carinske evidencije.
X