Potni nalogi

Uključeno u licence

LX
LT
SE
ME
GE
MF

Putni nalozi

Putni nalozi nam omogućavaju praćenje putovanja (i “kružnih”), na kojima su nastali troškovi u više valuta. Isplatu možemo da vršimo direktno iz putnog naloga na različite načine (blagajnički izdatak, nalog za plaćanje, plate …).

Na raspolaganju su nam izvještaji, od samog putnog naloga do obračuna (ne)isplaćenih putnih naloga.

Kao i u obračunu plata, zako i u putnim nalozima korisniku je omogućeno automatsko knjiženje.

Prednosti:
 • Podržava jednostavna i kružna putovanja i zemlji i inostranstvu
 • Različiti načini isplate:
  • blagajna (akontacija i isplata)
  • nalozi za plaćanje
  • plata
  • kompenzacija
  • zbirno časovno isplaćivanje PN
 • Obračun u različitim stranim valutama
 • Vođenje šifarnika relacija, cijena benzina, dnevnica
 • Ispisi (putni nalog, rekapitulacije po kriterijumima)
 • Evidencija podataka o prilozima putnog naloga i dodatnim troškovima
 • Automatsko knjiženje grupe naloga ili pojedinačnog naloga
 • Jednostavni unosi sa povlačenjem podataka iz šifarnika (poslovni partneri, personalne mape)
 • Evidencija PN
 • Kontrola pristupa do podataka pomoću autorizacija
 • Mogućnost definisanja više vrsta dokumenata putnog naloga
X