Proizvodnja – terminiranje

Uključeno u licence

MF

Proizvodnja – terminiranje

Terminiranje u PANTHEON MF je detaljna terminska razrada i usklađivanje rokova izrade, kao i upravljanje proizvodnim resursima. Terminiranje izvodimo iz operativnih proizvodnih planova uvažavanjem podataka sastavnice, prije svega iz tehnoloških postupaka izrade radnih operacija. Možemo se odlučiti i za jednostavnije načine terminiranja proizvodnje, kao što je terminiranje po dnevnim količinama. Ovaj način zahtijeva manje ulaznih podataka, ali uprkos tome još uvijek omogućava terminiranje materijalnih potreba i potreba po resursima.

Kasnije preko terminskog materijalnog planiranja možemo kreirati radne naloge, gdje na obradi RN na raspolaganju imamo nekoliko alata kojima definiramo redoslijed izvođenja RN i na kraju taj redoslijed prikažemo preko Gantograma, gdje još možemo i ručno odrediti termine RN na mikronivou.

X