PANTHEON EDUKACIJA

Poslovni procesi u svakodnevnom poslovanju

24
Novembar
2022

Sadržaj:

U sklopu edukacije Poslovni procesi u svakodnevnom poslovanju smo vam predstavili sljedeće:

  • upotreba poslovnih procesa kao samostalnih platformi za potvrđivanje,
  • izdati računi/potvrda narudžbi,
  • predstavljanje poslovnog procesa za uvoz i slanje na potvrdu sa mogućnosti preusmjerenja,
  • pregled svih mogućnosti uvoza dokumenata u DMS,
  • različite mogućnosti integracije iz samog poslovnog procesa i preko blok elemenata,
  • integracija ARESA i poslovnih procesa.

* Predavanje se odvijalo na hrvatskom jeziku.

Termin:

Edukacija održana: 24.11.2022 od 9:00

Više informacija:

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate na edu@datalab.ba ili na telefon 033 652 101.

Cijena i forma edukacije:

  • Cijena edukacije: 120 KM + PDV / osoba
  • Edukacija je sada dostupna u obliku snimka koji se može naručiti putem prijavnog obrasca ili putem e-maila edu@datalab.ba.

Zadržavamo pravo izmjene datuma, formata i sadržaja edukacije! Sva prava zadržana.

X