BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Šta je e-poslovanje i koje su mu prednosti?

9
Februar
2023

Na online seminaru ćete saznati kako uvođenje e-poslovanja ubrzava, olakšava i modernizira vaše poslovne procese

  • Šta je e-poslovanje?
  • Koji su trenutni trendovi?
  • Šta sve podrazumijeva e-poslovanje:
    • dokumentni sistem,
    • poslovni procesi,
    • sigurnosna kopija podataka itd.
  • Prezentacija praktičnog primjera uvođenja e-poslovanja u kompaniju.

X