BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Proizvodnja – Radni nalozi i prilagođavanje dokumentacije za proizvodnju

7
Oktobar
2021

U komplesnom procesu proizvodnje jako je važno imati u svakom momentu mogućnost unosa i pregleda podataka u realnom vremenu. S obzirom da se u jednom proizvodnom procesu dešava više događaja paralelno, pojavljuje se potreba da se ti događaji unesu, obrade i naknadno vide na pregledan i jasan način. Osim toga potrebna je istorija tih dešavanja da bi se u kasnijim postproizvodnim analizama lako i pregledno analizirali svi elementi od prijema robe do reklamacija.

Kako je ERP PANTHEON prvenstveno namijenjen za adekvatno poslovanje jedne kompanije u svim segmentima funkcionisanja, od službe nabavke do zaključno finansija i računovodstva, bilo je neophodno u taj sistem uključiti i dio kojim se kroz specifični radni nalog obrađuje praćenje robe koja je došla na uslužnu obradu, sve do njene obrade i konačnog transporta klijentima.

Na webinaru ćemo pokazati zaokruženi proces od momenta prijema robe u fabriku pa sve do izrade naknadne dokumentacije za reklamaciju i to:

  • Prijem robe
  • Ulazna kontrola
  • Proizvodnja
  • Izlazna kontrola
  • Otprema robe
  • Reklamacija na robu

U modulima koji se kreirani za rješavanje ove problematike, korištene su sve prednosti PANTHEON-a u smislu opensource mogućnosti izmjene baze, kao i samog programiranja,  tj. izrade novih procedura, tabela za unos podataka, izrade novih izvještaja. U konačnici je dopunjeno i automatsko fakturisanje prema završenim radnim nalozima i slanje određenih automatskih obavještenja e-mailom prema zahtjevima određenih službi. Poseban naglasak je stavljen na jednostavnost i lako praćenje kretanja, tj. u kojoj se trenutno fazi obrade nalazi zaprimljena roba.

Tema ujedno skreće pažnju i na jednu od važnijih prednosti PANTHEON-a, a to je mogućnost custom-izacije programa prema zahtjevima naprednih korisnika. Osim ovog posebno je i pojašnjena mogućnost da se sve ove promjene dešavaju po potrebi na serverima u samom cloud-u.

X