BESPLATNI ONLINE SEMINAR

PANTHEON Vet: Obrasci za slanje nalaza

Naš cilj je uz pomoć tehnologije i digitalnih alata svakodnevni rad i u veterinarskoj djelatnosti učiniti efikasnijim. Za uspješno poslovanje veterinarske ambulante važno je da imate pregled rada kako u klinici tako i na recepciji, kancelariji i da imate uvid u posao koji obavljate na terenu.

PANTHEON VET je rješenje koje kombinuje rješenje za vođenje poslovanja (računovodstvo, kadrovske evidencije, plate, putni nalozi, zalihe. itd..) i modul za rad u veterinarskim ambulantama.

Na besplatnom webinaru ćemo staviti fokus na obrasce za slanje nalaza. Pokazat ćemo:

  • Ambulantni protokol
  • Obrazac za slanje uzoraka na laboratorijsko pretraživanje (goveda, svinje, ovce, koze, kopitari, pčele, ribe)
  • Knjiga o slanju dijagnostičkog materijala na laboratorijske pretrage

 

X