BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Kako obračunati plate blagovremeno, bez glavobolje?

9
Februar
2023

Prijavite se na besplatan webinar i saznajte kako:

  • da uvijek imate sigurnost da radite u skladu sa zakonom,
  • možete skratiti vrijeme potrebno za obračun plata i zakonske obrasce,
  • jednostavno izvoziti podatke i poslati elektronski obrasce,
  • sa predefiniranim šifrantima, brže i preglednije napraviti obračun plata za sva tri zakonodavstva,
  • jednostavno platiti doprinose i poreze,
  • izvoziti ispise i izvještaje na jeziku matičnog preduzeća (npr. eng. ili slo.).
X