BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Kako izbjeći najčešće greške kod obračuna plata?

9
Februar
2023

U 15 minutnom webinaru govorit ćemo o najčešćim greškama kod obračuna plata, kako ih prepoznati i izbjeći:

  • Kontrola obračuna plate:
    • Greška: Neunesena opština prebivališta = uplate doprinosa ne idu na prave opštine.
    • Greška: Iznos plate jednak nuli = postoji propust koji onemogućava obračun.
    • Greška: Neaktivna radna mjesta kod obračuna = neispravno su uneseni podaci.
  • Izračun plate za nerezidente i najčešće greške kod obračuna za nerezidente.
  • Promjena uplatnih računa doprinosa.
X