BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Kada poduzetnik treba usluge računovodstvenog servisa?

9
Februar
2023

Na praktičnom primjeru saznajte …

“Šta preduzetnik može učiniti da ima bolju kontrolu nad svojim poslom?”

  • Izdaje račune.
  • Prima fakture.
  • Provjerava kome duguje i ko mu duguje.
  • Evidentira šta ima na lageru.
  • Provjerava koliko će poreza morati platiti.

“A kada je potrebno imati računovodstvene usluge i konsultacije?”

  • Na kraju godine.
  • Izračun plaća i doprinosa.
  • Izračun PDV-a.
  • Priprema izvještaja za poreznu upravu.
  • Savjetovanje (npr. Za najam ili kupnju stalnog sredstva).
X