BESPLATNI ONLINE SEMINAR

Izvoz elektronskog KIF-a i KUF-a: poboljšanja u najnovijoj verziji PANTHEON-a

15
Juli
2020

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020.g. pustila u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namijenjen za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Predviđeno je dobrovoljno dostavljanje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem od poreskog perioda januar 2020. godine , a obavezno od poreskog perioda januar 2021. godine.

Elektronske knjige ulaznih i izlaznih faktura odnosno mogućnost izvoza podataka u propisanom .csv formatu korisnici PANTHEON-a imaju dostupno već od početka godine. U verziji PANTHEON-a 10.0.20.00 smo pripremili dodatna poboljšanja.

Prijavite se na webinar, pokazat ćemo:

  • Izvoz Knjige KIF-a u .csv file
    • Datoteka eNabavke i poboljšanja
  • Izvoz Knjige KUF-a u .csv file
    • Datoteka eIsporuke i poboljšanja
X