Rad od kuće – promjena poslovnih navika

3 nov 2020

Ako radite od kuće, rješenje za lako upravljanje dokumentima je uvođenje DMS-a u vaše poslovanje

Trenutna situacija sa koronavirusom primorala je kompanije da rade drugačije. Kako je rad sa udaljenih lokacija postao nova realnost za većinu pojedinaca, suočavamo se sa izazovima kako efikasno upravljati i pratiti dokumentaciju. Pritom, kompanije često imaju problema i sa potpisivanjem dokumenata, dijeljenjem dokumenata, kašnjenjem uplata ili čak kršenjem ugovora. Uprkos pandemiji i smanjenju broja kontakata, zaposleni često moraju da dođu u kancelariju zbog potrebe da štampaju, potpisuju i dostavljaju papirne dokumente.

Trenutna situacija je definitivno stavila u prvi plan pitanje kako osigurati efikasnu razmjenu informacija i zvaničnih dokumenata. Međutim, ove prijetnje i ograničenja mogu se vidjeti kao nove mogućnosti. Pravo je vrijeme za povećanje upotrebe automatizacije i prelazak na sisteme za elektronsko upravljanje dokumentima – PANTHEON DMS.

Implementacijom PANTHEON DMS sistema u vaše poslovanje, ne samo da oslobađate vrijeme koje vam je trebalo za dugotrajno upravljanje dokumentacijom, već možete bolje da se brinete o zaposlenima, a istovremeno smanjujete rizik od kašnjenja prilikom kritičnih procesa u kompaniji.

Vjerovatno se pitate koliko će se lako rješenje prilagoditi specifičnom načinu rada vaše kompanije? PANTHEON DMS se lako prilagođava postojećim poslovnim procesima u vašoj kompaniji bez potrebe za promjenom načina rada.

Pored pomenutih prednosti, sistem omogućava brzu, efikasnu i sigurnu razmjenu dokumenata i osigurava da nema nepotrebnih kontakata između zaposlenih.

Istovremeno nudi neke dodatne pogodnosti:

  • Održivost – Ovo je jedna od ključnih karakteristika društvene odgovornosti preduzeća, koja sve više predstavlja trend budućnosti poslovanja.
  • Digitalizacija procesa – Omogućava kompaniji da efikasnije upravlja procesima, nadgleda sve aktivnosti i smanjuje vrijeme koje zaposleni troše na rutinske zadatke
  • Brzina i udobnost – Koristeći sistem, zaposleni mogu odmah da prime, odobre i potpišu dokumente bez fizičkog odlaska u kancelariju.

Za pravilnu implementaciju PANTHEON DMS sistema, veliki akcenat je na sljedećim aspektima:

  • sigurnost razmjene podataka,
  • automatizacija protoka dokumentacije,
  • brzo upravljanje dokumentima,
  • smanjenje troškova zbog pojednostavljene logistike,
  • smanjena upotreba papira i potrošnog materijala za fotokopir aparate i arhiviranje dokumenata,
  • optimizacija poslovnih procesa i pojednostavljenje skladištenja arhiviranih dokumenata,
  • integracija sa PANTHEON poslovnim programom zbog obezbjeđivanja interne razmjene dokumenata.

PANTHEON DMS je efikasan alat dizajniran da pojednostavi daljinsko upravljanje i smanji nepotrebne kontakte zaposlenih u kancelariji dok rade od kuće. On efikasno rješava probleme usklađenosti sa zakonskim propisima koji se odnose na dokumentaciju. PANTHEON DMS upravlja cjelokupnim životnim ciklusom dokumentacije.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X