,

Poduzetnici imaju svog novog saveznika u poslovanju

28 jul 2021

Ulazak u svijet poduzetništva nije lak. Oni koji se za to odluče, uglavnom su čvrsto riješeni da uspiju u ovim poslovnim vodama. Međutim, prva velika prepreka sa kojom se poduzetnici suočavaju nakon ulaska u samostalno poslovanje, jeste količina administracije, upravljanje dokumentima, računima, i drugim informacijama od značaja za svakodnevno funkcionisanje.

Ako razmišljate o nabavci softvera ili eServisa koji vam mogu pomoći i olakšati rad, onda je to dobar početak da dođete do pravog partnera u radu, koji vam posao može učiniti zadovoljstvom. Potrebno vam je smanjivanje utroška vremena i energije na ponavljajuće zadatke, rasterećenje zbog manje količine grešaka, ali i povećanje vremenskih intervala kada ste 100% fokusirani na održivost svog posla.

Susret poduzetnika sa administracijom i birokratskim dijelom poslovanja

Većina poduzetnika želi da posveti sve vrijeme razvoju posla, a da što manje efektivno ulaže u organizovanje birokratije, papirologije i administrativnog dijela. Vremenom, ove obaveze postaju sve veće, raznim izmjenama zakona, uvođenjem novih pravnih pravila, pa je nekada zaista teško i složeno ispratiti sve.

Na svu sreću, postoje različite vrste programa, servisa i alata koji vam mogu pomoći da pravilnije i efikasnije koristite svoje vrijeme. PANTHEON Web Light jedan je od saveznika na koje možete računati tokom svakog radnog dana, kad god je potrebno organizovati i srediti fakture, račune, voditi njihov registar precizno i automatizovano, uz naravno minimalizovanje grešaka. Karakteriše ga lakoća upotrebe, intuitivan interfejs, a uz to i bilježenje i praćenje putnih troškova, skladišta, i evidencija radnog vremena. Uz njega možete pratiti sve najvažnije metrike kako biste optimizovali svoj radni dan, a on će vam zauzvrat ponuditi i do više puta brže izvršavanje zadataka.

Samostalno upravljanje svim poslovnim procesima

Dobar dio poduzetnika u nekim fazama razvoja posla nema mogućnost da zaposli osobe koje će se baviti svakodnevnom administracijom. U tom slučaju, osuđeni su da samostalno izvršavaju sve procese, ne samo da se bave kreativnim dijelom i razvojem biznisa. To može da dovede do gušenja procesa razvoja, kako bi se neke svakodnevne obaveze rješavale na vrijeme.

Najuspješniji ljudi su oni koji imaju uvid u cjelokupan proces rada, ali se na svakodnevnom nivou bave samo usko specijalizovanim zadacima koji se tiču njihovog ličnog iskustva, profesije i znanja. Samostalno upravljanje svim poslovnim procesima jeste moguće, ali iziskuje mukotrpan rad i više vremena nego što je na raspolaganju u toku jednog dana. Da bi poduzetnik mogao da se intelektualno troši na najvažnije stvari, potrebno je da ima olakšanje u vidu alata koji će umjesto njega voditi arhiviranje, rukovođenje i izdavanje računa i faktura. Samo taj jedan dio, dovoljan je da rastereti poduzetnika u mjeri koja će mu omogućiti fokusiranje na najvažnije dijelove poslovanja, ali sa uvidom u to šta se dešava u svim segmentima. Na taj način, povećavaju se šanse za uspjeh i uvećanje biznisa.

Baza podataka kojoj mogu da pristupe i računovođa i poduzetnik

Do skoro je bilo potrebno da se obratite svom računovođi, kako bi vam on pronašao neki konkretan dokument iz arhive. Danas, uz pomoć PANTHEON-a i PANTHEON Web Light-a, i vi i vaš knjigovođa možete imati pristup istoj bazi podataka, svim računima, fakturama i dokumentima. Samo ova činjenica značajna je sa dva aspekta, jer štedi vrijeme i poduzetniku, ali i računovođama.

Sa jedne strane, poduzetnik može sam da unosi i izrađuje ugovore, fakture i račune, dok sa druge strane, u istoj bazi podataka računovođa može da ih provjerava i utvrđuje da li je sve urađeno u skladu sa propisima. Sa ovakvom prednošću, nije više potrebno da se vodi manuelno knjiženje, niti računovođa treba da radi bilo kakve kalkulacije, jer će softver sve to raditi umjesto njega.

Cloud, kao način čuvanja podataka kojima pristup imaju sve strane u poslovnom procesu, predstavlja potpuno bezbijedno okruženje u kojem se svi vaši podaci mogu arhivirati i čuvati. Ni jedna, ni druga strana više ne moraju da brinu na koji način se skladište njihovi podaci i da li su sigurni. Uz Cloud, sada je lako pristupiti im sa svih platformi, bilo da je u pitanju tablet, pametan telefon ili računar.

Vrijeme kao najvažniji resurs poduzetnika

Sve analize pokazuju da je vrijeme najvažniji resurs poduzetnika, pogotovo u njihovoj razvojnoj fazi, kada teže da urade sve što je u njihovoj moći da bi napredovali i proširili svoje poslovanje. Nije im stran ni cjelodnevni rad, mukotrpno rješavanje papirologije, organizovanje protoka računa, faktura i drugih dokumenata. Iako se čini da su ove aktivnosti zanemarljive u smislu količine potrošenog vremena, zapravo znaju da oduzmu i do 30% dnevnog rada.

Vrijeme tradicionalnog poslovanja prolazi, a na scenu stupa digitalizacija i ePoslovanje, elektronski vid poslovanja koji značajno ubrzava komunikaciju i radne zadatke i razmjenu poslovnih dokumenata putem računara. Kako biste na tržištu djelovali brzo, inovativno i mogli da ispratite šta se sve dešava, potrebno je da imate dovoljno vremena da stvorite sliku o svemu. Mašine su tu da umjesto vas preuzmu dio svakodnevnih zadataka, rješavajući ih precizno, arhivirajući za vas dokumenta, bez da brinete o tome kako se nešto treba uraditi.

Poduzetništvo može postati pravo uživanje

Epidemija koronavirusa nam je pokazala da digitalizacija dolazi ubrzano, pogotovo zato što do vanrednih okolnosti može doći iznenada, a firme nisu sposobne da se brzo prilagode novonastaloj situaciji. Uvođenjem PANTHEON Web Light rješenja u rad, ubrzava se više različitih aktivnosti, koje ostavljaju prostora za prilagođavanje poslovanja datim uslovima.

Ako ste poželjeli da budete dio poduzetništva, kao jedne biznis grane koja je najnaprednija i pokreće industriju, to ne mora biti samo obaveza i cjelodnevni rad. PANTHEON Web Light ga može učiniti skroz suprotnim, uživanjem, u kome možete višak slobodnog vremena konačno posvetiti razvoju, kreativnim procesima i ličnom napredovanju. Izdavanje računa ne mora biti dosadan dio posla, već pravo uživanje. Web Light predstavlja vašu efikasnu blagajnu, uz eDokumentaciju i uz automatsko arhiviranje odličnog partnera u kojeg se možete pouzdati.

Da li se pitate kako je to biti prilagođen tržišnim promjenama, efikasan u svakom koraku, i dovoljno rasterećen, da bi bio fokusiran na razvoj i unapređenje posla? Odgovor je mnogo bliže nego što vam se ponekad čini, a to je PANTHEON Web Light, most između vas i vašeg računovođe, bezbijedna digitalna arhiva svih vaših računa, faktura i dokumenata od značaja kojoj možete pristupiti u svega par klikova.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X