, ,

Kako izdati putni nalog za službeno putovanje u skladu sa zakonom

11 mar 2022

Putni nalozi su regulirani različitim propisima, zakonima i pravilnicima. Sva preduzeća koja u svoje poslovanje uključuju službena putovanja dužna su izdati putni nalog za ista.

Putni nalog je računovodstveni dokument koji omogućava praćenje i dokazivanje službenih putovanja i dokazuje opravdanost naknade troškova nastalih tokom službenog putovanja.

Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH“ broj 44/16) utvrđuju se vrste i visine naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada za državne službenike, namještenike i druge organe i službe izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Iako je Uredba koncipirana za budžetske korisnike, ista se primjenjuje i za zaposlene u privrednim društvima i drugim subjektima koji imaju status pravnih lica, te kod obveznika samostalnih djelatnosti.

Izdavanje i ispunjavanje putnih naloga često je povezano sa nepotrebnim poslom i predstavlja zaposlenima naporan i dugotrajan rad. Međutim, putni nalog i prateća dokumentacija je veoma važan dokument koji može uticati na oporezivanje kako fizičkih lica tako i preduzeća, a takođe je i zakonski obavezan.

Inspektori često provjeravaju kompanije i njihove putne naloge.

Putne naloge vrlo često u predmetima porezne kontrole tretiraju kao korist zaposlenog, plaćom, uz puni obračun pripadajućih poreza i doprinosa, ukoliko izvještaj o službenom putovanju ne pokazuje nedvojbeno i vjerodostojno vrstu i obim nastale promjene, karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu, tehnička obilježja s mogućnošću pravovremenog nadzora.

U preduzeću koje nema sređene putne naloge i obračun putnih troškova, u slučaju inspekcijskog nadzora zbog isplate putnih troškova može doći do:

 • dodatni porez na dohodak;
 • dodatni doprinosi za socijalno osiguranje;
 • zatezne kamate i
 • kazne za prekršaj.

Stoga je važno da se putni nalozi sastavljaju blagovremeno i ispravno i da se po povratku sa službenog puta ispravno sastavlja obračun putnih troškova.

PANTHEON Web Light 

PANTHEON Web Light je online, jednostavno rješenje za vođenje cijelog vašeg poslovanja. Nudi jednostavan način izdavanja i primanja faktura, narudžbi i predračuna, putnih naloga, praćenje radnog vremena na terenu, od kuće ili kancelarije, vođenja zaliha u skladištima, inventure i pregled poslovanja.

 

Kada izdati putni nalog?

Putni nalog za službeno putovanje izdaje se u pisanoj formi prije planiranog putovanja, a mora biti potpisan od strane direktora ili ovlaštenog lica.

Koji su obavezni podaci na putnom nalogu?

Jedan od najvažnijih elemenata putnog naloga je podatak o razlogu putovanja. Ono što treba da prati nalog za službeno putovanje jeste Odluka o upućivanju na službeni put i Odluka o priznavanju putnih troškova ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog lica. Odluka o korištenju privatnog vozila sa podacima o istom (ukoliko se koristi privatno vozilo).

U putnom nalogu za službeno putovanje obavezno je navesti:

 • broj putnog naloga,
 • datum izdavanja,
 • pravnu osnovu,
 • ime i prezime zaposlenog koji se upućuje na službeno putovanje,
 • pozicija zaposlenog,
 • mjesto u koje zaposleni putuje,
 • svrha putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja,
 • visinu odobrenih troškova za noćenje,
 • podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje,
 • potpis ovlaštene osobe i pečat.

Uredno popunjen putni nalog mora potpisati ovlaštenik (direktor ili ovlašteno lice).

Šta je sa obračunom putnih troškova?

Naknade za službeno putovanje obuhvaćaju naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom. Naknade za službeni put u inostranstvo mogu se obračunati i isplatiti samo u slučaju kada zaposleni priloži najmanje jedan dokaz da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno (račun za hotel, račun ili kartu za prijevoz, ovjerenu potvrdu o prisustvovanju ili neki drugi dokument s kojim bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno).

Kada se podnosi izjava o putnim troškovima?

Zaposlebi je dužan  u roku od pet radnih dana, od dana kada je službeno putovanje završeno, podnijeti izvješće s obavljenog službenog puta, zajedno s putnim nalogom i dokazima o iznosima plaćenim za sve troškove koji se pravdaju.

Koji su elementi na izvješću obavezni?

Izvješće s obavljenog službenog puta obvezno sadrži:

 • ime i prezime zaposlenog,
 • poziciju zaposlenog,
 • broj i datum putnog naloga kojim je odobreno službeno putovanje,
 • datum i vrijeme polaska na službeni put,
 • datum i vrijeme povratka sa službenog putovanja,
 • datum i vrijeme početka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen,
 • datum i vrijeme završetka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen,
 • kratak opis zadataka (posla) koji je obavio na službenom putu,
 • izjavu je li bila osigurana ishrana na službenom putu (tri obroka),
 • te specifikaciju nastalih troškova koja sadrži: naziv, vrstu i iznos troškova nastalih u svrhu službenog putovanja za koje se prilažu računi.

PANTHEON Web Light – Jednostavno izdajte putne naloge online

Online program PANTHEON Web Light  omogućava brz i lak unos putnog naloga, čak i putem mobilnog telefona. Sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom i omogućava vam da lako unesete putni nalog. Putnim nalozima putem interneta pojednostavit ćete proces unosa, naplate, ispisa i analize službenih putovanja.

PANTHEON Web Light omogućava:

jednostavan unos putnog naloga direktno u pretraživaču (preko pametnog telefona, tableta, laptopa),

dodavanje rute preko Google Maps,

pregled u realnom vremenu,

automatsko dodavanje dnevnica i kilometraže, bez ručnog unosa,

jednostavno dodavanje dokumenata za obračun putnih troškova,

pregled putovanja na mapi,

povezivanje s programom PANTHEON.

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X