, ,

Da li ste u mogućnosti raditi od kuće?

10 mar 2020

Širenje korona virusa COVID-19 ne možemo kontrolisati, ali se možemo dobro zaštititi. To važi kako za pojedince tako i za preduzeća i međunarodne korporacije. Zadnjih dana smo primjetili porast broja pitanja vezanih za rad od kuće, digitalizaciju poslovanja odnosno uvođenje bespapirnog poslovanja. Činjenica je da postoje alati s kojim se poslovanje odvija neometano, bez fizičke prisutnosti na radnom mjestu. S tim smanjujemo nužnost susreta ljudi.

Da li Vam poslodovac omogućava rad od kuće?

Rad od kuće je u doba globalizacije i fleksibilnosti tržišta rada sve češći. Radi razvoja tehnologije postaje sve popularniji i praktičan način obavljanja radnih zadataka. Šta je sve potrebno da zaposleni može nesmetano obavljati svoj posao od kuće?

Prije svega je bitno da preduzeće imao jasno razvijenu organizacionu strukturu da posluje koliko je moguće digitalno, da zaposleni imaju pristup do najbitnijih podataka i dokumenata koje pri svom radu trebaju i da komunikacija teče normalno kako među zaposlenim i klijentima, tako i dobavljačima te poslovnim partnerima.

Da li će vaše preduzeće neometano poslovati, ukoliko zaposleni nisu na radnom mjestu?

Osnova leži u IT rješenjima koja omogućavaju da više pojedinaca dostupa do iste baze podataka bez obzira na to gdje se oni nalaze. Poslovno-informacioni sistem koji radi u oblaku to omogućava. Podaci se sakupljaju u jednu centralnu tačku, a pristupa do istih može biti onoliko koliko je vama potrebno. Ukoliko se posao obavlja od kuće, zaposleni može bez poteškoća pregledati izdane račune, narudžbe, zalihe itd., bez da napusti svoj dom. S pomoću poslovnog programa koji radi u oblaku je pregled nad poslovanjem svaki trenutak dostupan na klik, što vam omogućava veliku mjeru fleksibilnosti. Zabrinutost sigurno postoji i zbog činjenice da, pored virusa koji predstavlja opasnost za čovjeka, su i poslovni podaci sve češće izloženi hakerskim napadima i cyber napadima. Pobrinuli smo se da nemate razloga za strah. O sigurnosti vaših podataka u oblaku ERP PANTHEON se redovno vodi briga, jer su baze podataka sigurno pohranjene na serveru BH Telecoma. Sa uslugom Backup odnosno Sigurnosna kopija svaki dan više korisnika svoje podatke još dodatno sigurnosno kopira. Od nesreće niko nije siguran. Bitno je biti samo što bolje pripremljen.

Da li ste spremni na POTPUNO digitalno poslovanje?

Ako je poslovni program “mozak” preduzeća, onda su dokumenti i informacije njegova krv koja mora stalno kružiti da bi cijelo “tijelo” odnosno preduzeće normalno funkcioniralo. U slučaju digitaliziranog, bespapirnog poslovanja moraju među svim uključenim članovima cirkulisati putem digitalnih kanala, koji se pohranjuju dalje u informacioni sistem preduzeća. Činjenica je da bez uspostavljenog sistema za automatizaciju, upravljanje i organizaciju dokumenata, informacije u tim dokumentima nećete moći u cijelosti iskoristiti. Pri organizaciji dokumenata, koji su prije kružili po preduzeću u fizičkom obliku a sada se isti nalaze u elektronskom obliku, nam je od velike pomoću usluga eDokumentacije odnosno dokumentni sistem, koji to omogućava.

Šta više, ukoliko bismo željeli dokumente pretvoriti u elektronski oblik, vam je također na raspolaganju tehnologija koja to omogućava – usluga eKnjiženja omogućava da sa OCR (otpičko prepoznavanje znakova) tehnologijom program prepoznaje dokument i pretvora ga u elektronski oblik. S ovim načinom rada otpadaju sve komplikacije povezane sa pretipkavanjem, prenosom dokumenta od osobe A do osobe B, slanje poštom i sl.

Kako nemetano poslovati i pobrinuti se za zdravlje zaposlenih?

Sasvim je jasno da se ljudski kontakt ne može u potpunosti spriječiti, ali je moguće preobraziti način poslovanja u preduzeću u duhu digitalizacije. Zbivanja zadnjih dana u Bosni i Hercegovini i svijetu otvaraju sve veće debate na temu kako uprkos vanrednim okolnostima neometano poslovati i pobrinuti se za zdravlje zaposlenih. Tehnološka rješenja, koja su za očuvanje zdravlja zaposlenih bolja odnosno omogućavaju rad od kuće, postoje!

Pitanje je samo da li ista vaše preduzeće koristi. Da li je vaša infrastruktura spremna? Da li vaš poslovno-informacioni sistem to omogućava i imate li ustaljene poslovne procese te prakse prema kojim može vaš posao neometano teći i kada niste fizički prisutni u preduzeću.

Savjetujemo vam da se sa pitanjima ove vrste suočite i u vašem preduzeću.

Ukoliko vas zanimaju naša rješenja, koja provjereno rade, pozivamo vas da nas pozovete na 033 652 101 ii nam pišete na prodaja@datalab.ba.

Rad od kuće uz podršku programa PANTHEON i rješenja ePoslovanja smo testirali na vlastitoj koži. Većina zaposlenih može ovih dana uspješno i neometano raditi od kuće.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X