, , ,

25 godina Datalaba i razvoj PANTHEON-a

5 dec 2022

25. rođendan Datalaba.

Razvojni put, sa skromnim počecima u maloj stambenoj sobi 1996. godine, do međunarodne kompanije sa preko 80.000 korisnika poslovno-informacionog sistema PANTHEON.

U nastavku g. Andrej Mertelj, osnivač i izvršni direktor Datalab-a i direktor razvoja, gđa. Mateja Cejan.

 

Andrej Mertelj:

Drago mi je što danas sa zadovoljstvom mogu da se osvrnem unazad i sa vama proslavim 25. godišnjicu Datalab-a i razvoja PANTHEON-a.

Razvoj PANTHEON-a osmislili su ljudi iz Datalaba, a posebno vi, korisnici i partneri. Neki od vas su nam se pridružili od samog početka, dok su drugi sa nama bili samo kratko.

Sa malo nostalgije, pogledajmo kako se PANTHEON razvijao i sa njim Datalab.

Kompanija Datalab d.o.o. osnovali smo 9. septembra 1997. godine sa našim partnerom Tomažem Tejrovskim kao kompaniju za razvoj poslovnog softvera za mala i srednja preduzeća.

Odlučili smo da pokrenemo firmu nakon stečaja moje prve firme Gekko d.o.o., gdje smo oboje bili zaposleni. Gekko je imao široku mrežu prodavnica računara i drugi najjači brend personalnih računara (PowerPlus) u Sloveniji – ali nije imao softver koji bi podržao tako obiman posao. Inventar je bio netačan, kontrola nad finansijama nije postojala.

Dok sam razmišljao šta dalje da radim u svojoj karijeri – i da otplatim svoje dugove – moj cilj je bio jasan: nijedan poduzetnik ne bi trebalo da bude primoran da napusti posao zbog lošeg poslovnog softvera.

Štaviše: podatke treba pretvoriti u dobit!

I tada smo vjerovali, a vjerujem i danas, da su informacione tehnologije samo alati koji pomažu kompaniji da postigne opipljive rezultate i da ne treba da budu sami sebi cilj.

Početak PANTHEON-a bio je program upravljanja prodajom i nabavkama koji smo nazvali HERMES. Sjećam se da sam od komšije – računovođe učio knjigovodstvo i shvatio da je to zapravo matrica između vrste dokumenta i vrste artikla.

 

Mateja Cejan:

Čak su i prvi softverski moduli bili prilično revolucionarni za svoje vrijeme:

prvi program napisan za Windows i zasnovan na InterBase bazi podataka.

Arhitektura 1997

 

Andrej Mertelj:

Počeli smo da pišemo kadrovsku evidenciju, koju smo kombinovali sa putnim nalozima i platama u Heri

Hera, Chronos, Otos

Pošto u to vrijeme nije postojao moćan Internet preko kojeg bismo mogli da radimo u realnom vremenu, napisali smo OTOS program za sinhronizaciju između udaljenih lokacija putem elektronske pošte.

Takođe smo dodali Chronos mikro aplikaciju za praćenje potrošnje vremena.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 1998

Njegovog nasljednika predstavili smo 1998. godine na Infosu, kao prvu aplikaciju zasnovanu na Interbase SQL Server-u i kao prvu ozbiljnu aplikaciju zasnovanu na klijent-server tehnologiji.

Zbog toga smo nominovani za finalistu za najbolji domaći softver.

Andrej Mertelj:

U Sloveniji smo 1999. godine uveli PDV, zbog čega je naša prodaja rasla. Kao rezultat toga, mogli smo da priuštimo više programera.

Pridružio nam se Igor Kokalj, koji je počeo da piše Hefaist – program za upravljanje proizvodnjom.

U to vrijeme, u okviru učenja internet programiranja, napisao sam i dodatak za Internet server u ASP-u – prvoj internet prodavnici – nazvanoj Atena.

Mateja Cejan:

Arhitektura 2000

Vidjeli smo, da je Slovenija jednostavno premalo tržište da bi izdržala ambiciozan program.

Zato smo odlučili da se proširimo na Hrvatsku, što je sa sobom donijelo izazov lokalizacije: i prevode i adaptacije za drugačiji zakonski okvir.

 

Andrej Mertelj:

Cijelu porodicu nazvanu po grčkim bogovima prikazali smo 2000. godine na INFOS-u pod zajedničkim imenom PANTHEON.

Povezali smo različite module u zajednički program, jer je to znatno olakšalo rad korisniku.

 

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2000

PANTHEON 4.0 je takođe donio novi server podataka.

Došli smo do granica InterBase-ovog kapaciteta i odlučili smo da pređemo na MS SQL server.

 

Andrej Mertelj:

Zbog sve većeg broja korisnika, prešli smo i na indirektni način prodaje.

Svoje timove u Kopru, Ljubljani i Mariboru pretvorili smo u partnerske kompanije; NetLab, Jamada i EPOS.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2002

Uključujemo prvu verziju analitičkog alata – ZEUS i razvojno okruženje za prilagođavanje korisničkog programa: SQL-I.

U oktobru 2001. predstavljamo proizvod PANTHEON 4.5 na Infosu.

Sa njim smo treći put zaredom nominovani za finalistu za najbolji slovenački softver.

 

Andrej Mertelj:

Oktobra 2004. kreiran je PANTHEON 5.0. Podržao je rad na Oracle serveru podataka, što se, nažalost, nije uhvatilo među našim korisnicima i partnerima.

Razvijamo SQL-I u pravi razvojni alat – ARES – sa kojim možemo u potpunosti kontrolisati već potpuno objektno orijentisani PANTHEON i implementirati čak i zahtjevna podešavanja korisnika.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2004

Ovo je bila velika promjena u našem softveru. Poslovnu logiku premještamo u poseban Poslovni sloj na SQL serveru, što ubrzava rad.

Svi programi dobijaju objedinjeni i obnovljeni korisnički interfejs, za koji takođe možete podesiti boje.

Na Infosu, ovaj proizvod je peti put zaredom nominovan za najbolji softverski proizvod.

 

Andrej Mertelj:

Godine 2007. i 2008. su sledeće važne prekretnice. Izdajemo PANTHEON 5.5 i osnivamo Datalab akademiju.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2008

Razvijamo derivate MT za proizvodne terminale i GE za javnu upravu.

 

Andrej Mertelj:

U junu 2008. godine izašli smo na berzu, sa akcijama DATR, i aktivno osmišljavamo naš sljedeći proizvod.

2012. godine, povodom naše 15. godišnjice, izdajemo prvu verziju PANTHEON Farming programa. Najsveobuhvatnije rješenje za savremenu poljoprivredu.

U julu ove godine potpisali smo ugovor sa SID bankom o dugoročnom kreditu u iznosu od 2 miliona evra za finansiranje projekta PANTHEON Feniks III, početak cloud-a.

Na kraju godine ubjeđujemo Makedonski Telekom da zajedno sa nama počne da nudi PANTHEON Cloud kao pilot. Za prezentaciju u Skoplju učim da „brojim na makedonskom“.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2013

Projekat je bio sljedeća faza u razvoju PANTHEON-a, koja je omogućila korišctenje u oblaku i dalje širenje softvera u novim pravcima.

Uz to, posebno manji korisnici više nisu morali da brinu o administraciji SQL servera.

 

Andrej Mertelj:

Partnerska saradnja Telekoma Slovenija i Datalab AG

Godine 2014. dogovoramo s partnerom Telekomom Slovenija da ustanovimo podružnicu Datalab Agro AG  u Švajcarskoj.

 

Mateja Cejan:

Ove godine sa proizvodom se ubrzano pripremamo i za uvođenje obaveznog slanja eRačuna u javni sektor, u elektronskom obliku.

Ovo u Sloveniji stupa na snagu 1. januara 2015. godine.

Zajedno sa Vasco, Opal, SAOP pridružujemo se mreži ZZI koja zajedno sa povezanim mrežama obezbjeđuje isporuku u sve slovenačke mreže i svim pravnim licima.

Na PANTHEON konferenciji predstavljamo prednosti integrisanog modela elektronskog poslovanja preduzeća i poslovanja u oblaku.

Po prvi put predstavljamo automatsko prihvatanje i izdavanje eRačuna, bezbjednu elektronsku razmenu eRačuna preko eSandučeta i računovodstvo ePoslovanja

 

Andrej Mertelj:

U 2015. godini izdajemo novu generaciju PANTHEON-a, PANTHEON X. Ubrzava rad PANTHEON-a, posebno ubrzavajući dozivanje pojedinačnih formi.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2015

Ponovo ažuriramo dizajn programa i prilagođavamo ga funkcionalnosti Windows 10. Ažuriramo razvojnu platformu koja podržava Unicode.

Ovim su podržani i znakovi i slova za druge jezike, jer PANTHEON postaje sve važniji u međunarodnom okruženju.

Sa uvođenjem Unicode-a, uključujemo nove i poboljšane komponente, na primjer za izvoz podataka u Word, Excel, PDF i druge formate.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, PANTHEON 10 takođe donosi zaokruživanje modula Dokumentacija.

Sa PANTHEON-om 10 uvodimo i ugrađeni sistem dokumenata u sve derivate PANTHEON-a.

 

Andrej Mertelj:

Iste godine u Sloveniji su uvedene poreske službe. Izdajemo rješenje za blagajne zasnovano na Androidu (RA, RC).

Ovim rješenjem obnavljamo sinhronizaciju, koja omogućava brže i pouzdanije povezivanje podataka iz kasirskih rješenja sa PANTHEON sistemom.

Nova generacija PANTHEON-a i PANTHEON-a RA/RC biće predstavljena na konferenciji pod sloganom Efikasnost, mobilnost i revolucionarne promjene.

 

Mateja Cejan:

2016. godine izdajemo POS X i potpisujemo partnerstvo sa Telekomom Srbija i Telekomom Hrvatska.

 

Andrej Mertelj:

Datalab 2017. godine obilježava 20 godina rada, što se obilježava organizovanjem međunarodne konferencije u Portorožu.

Saradnja s Telekomima u regionu

Registrujemo više od 50.000 korisnika i potpisujemo saradnju sa BH Telecomom čime zaokružujemo saradnju sa svim Telekomima u regionu.

2018 izdajemo prvi web proizvod – PANTHEON RW in dostižemo 55.000 korisnika.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2018

U jezgro dodajemo prve online servise, što će nam omogućiti da dalje razvijamo integracije i PANTHEON online.

ePoslovanje in PANTHEON DMS

Razvijamo PANTHEON DMS, koji kombinuje WorkFlow na jednom mjestu – unaprijed definisane poslovne procese, eDokumentaciju, e-Knjiženja i e-Račune.

Arhitektura 2019

Na čelu 2019. godine je usmeravanje razvoja ka razvoju rješenja za ePoslovanje i digitalizaciji poslovanja.

Dodali smo komponentu Workflow koja omogućava povezivanje sa spoljnim svijetom i transformiše Mnemo u integrisani DMS.

 

Andrej Mertelj:

2020. je definitivno prekretnica za PANTHEON. Dostižemo 60.000 korisnika i započinjemo razvoj prvog web proizvoda PANTHEON Web Light koji će pokriti važnu nišu koju zauzima MiniMax.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2020

Postojeće online usluge dopunjujemo funkcijama iz poslovnog sloja.

Na ovaj način možemo iskoristiti preko 2 miliona linija SQL koda koji imamo u PANTHEON-u i integrisati ga u naša web rješenja.

U isto vrijeme, to znači da su svi naši proizvodi iz PANTHEON porodice zasnovani na istoj bazi podataka i da se mogu kombinovati jedan sa drugim.

Nevjerovatna prednost u odnosu na konkurente!

Andrej Mertelj:

Web tehnologija omogućava korisnicima da koriste napredne funkcije poslovno-informacionog sistema u okviru kontinuiranog procesa, bez obzira na to gdje i u kojoj se ulozi nalaze.

2021. dostići ćemo 65.000 korisnika, a samo 4 mjeseca kasnije čak 70.000.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2021

Uspostavljanje Workflow-a i DMS-a u online programu omogućava korisnicima da telefonom skeniraju fakturu i odmah je predaju eksternom računovodstvenom servisu.

 

Andrej Mertelj:

Primljene fakture i druga dokumenta, odobrenja za odmor sada potpisuju odgovorna lica telefonom ili na svom tabletu kod kuće.

To istovremeno znači i da je svaki najmanji poduzetnik bio sposoban za digitalizaciju i poslovanje bez papira.

2022 donosi PANTHEON 11.

Počinjemo da povezujemo robote sa njim i koristimo vještačku inteligenciju. Pakujemo određene funkcionalnosti u granule i razvijamo PAAS – Pantheon Automation Server.

 

Mateja Cejan:

Arhitektura 2022

Nažalost, objavljujemo PANTHEON 11 bez sigurnosnog mehanizma „row level security“, kako smo planirali, ali sa značajno obnovljenim i moćnijim dizajnom baze podataka, što se ne manje odrazi i na brzini rada.

Uglavnom završavamo online usluge iz poslovnog sloja. Kako bismo omogućili njihovu upotrebu spoljnim partnerima, objavljujemo ih u katalogu.

Instalacioni program za PANTHEON je završen instalacijom web servisa i infrastrukture za Web proizvode, koje sada mogu da koriste i korisnici sa sopstvenim SQL serverom.

ARES je zamijenjen Workflow Scriptom, koji radi u klasičnom i online PANTHEON-u.

Poslednji infrastrukturni modul – ZEUS – uključujemo u WEB verzije, tako da korisnici mogu analizirati poslovanje bilo gdje i bilo kada.

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X