PANTHEON konferencija 2019

Digitalizacija 2019 u praksi

13. juni, Hotel Hills, Sarajevo

Program konferencije

Kakva je stvarna “digitalna” praksa u Bosni i Hercegovini? Koje konkretne napretke možemo očekivati u budućnosti?

Pozvali smo predstavnike države, agencija i udruženja, privredne komore kao i PANTHEON stručnjake da odgovore na ovo i ostala bitna pitanja u sklopu okruglog stola. Predstavit ćemo stanje, dobre i loše rezultate  digitalizacije u Bosni Hercegovini, najbolje PANTHEON digitalne prakse te viziju budućnosti. Nakon okruglog stola posjetite predavanja i radionice po odabiru u poslovnoj, liniji za računovođe ili menadžere, gdje ćemo predstaviti najbolje PANTHEON digitalne alate.

REGISTRACIJA| 9:15 – 10:00
otvorenje: DIGITALIZACIJA S PANTHEONOM| 10:00 – 10:30
OKRUGLI STO | 10:30 – 11:50
DODJELA PANTHEON ZAHVALNICA | 11:50–12:00
NASTAVAK PROGRAMA U TRI LINIJE (Poslovna, Računovodstvena, Menadžerska) | 12:30 – 17:00

 

Okrugli sto: “Stanje digitalizacije i vizija digitalne budućnosti bosanskohercegovačke privrede”

 

Gosti okruglog stola će podijeliti konkretne savjete i govoriti o sljedećim temama:

  • aktuelno stanje digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini,
  • vizija budućnosti i planovi države i ostalih institucija za poticaj privrede (na području digitalizacije) i
  • digitalizacija s PANTHEON-om danas i vizija budućnosti.

Ika Ferrer Gotić

urednica i producentica regionalne televizije N1
Moderatorka okruglog stola

Detaljnije...
 

Diplomirana je ekonomistkinja i certificirana profesorica engleskog jezika i književnosti. Televizijsku karijeru počinje u martu 2012. godine na programu TV1 gdje je vrlo brzo preuzela uredništvo ekonomske redakcije, te je uređivala i vodila biznis magazin “Kapital”.

 Danas uređuje i vodi dnevni program “Dan uživo”, angažovana je u informativnom programu, dok je autor mnogobrojnih intervjua regionalnih i međunarodnih razmjera. Moderira međunarodne biznis konferencije i panele. 

»Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u okviru europskog digitalnog prostora koja nije do kraja izvršila digitalizaciju. Ovaj proces važan je korak ka boljoj usluzi u svim segmentima bh. društva i građani bi to svakako trebali znati. Digitalizacijom postižemo bolji servis u medicini, obrazovanju, pravosuđu, javnoj upravi, medijima, policiji i svakoj drugoj oblasti našeg života. Vrijeme je da unaprijedimo naše živote i budemo dio zapadne zajednice.«

Tatjana Vučić

izvršna direktorica Bit Alijanse

Detaljnije...

Tatjana Vučić je izvršna direktorica Bit Alijanse, asocijacije najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini. Diplomirala je internacionalnu ekonomiju i menadžment na Univerzitetu BOCCONI u Italiji, na kojem je isto magistrirala u oblasti inovacija i tehnologije. Trogodišnju postmagistarsku specijalizaciju u oblasti strateškog menadžmenta i liderstva završava na najprestižnijem svjetskom Univerzitetu HARVARD, gdje je angažovana kao analitičar na projektima svjetskih kompanija sa akcentom na high-tech industriju. Angažovana je i na mnogim EU projektima. Bogato radno iskustvo u lokalu stekla je radeći za Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Rektorat UNIBL, ETF BL, kompaniju LANACO, kompaniju MTEL, mnoge konsultantske kompanije te udruženja i organizacije orijentisane ka mladim talentima od kojih posebno izdvaja BH Futures Foundation. Idejni je tvorac Kampa mladih programera koji uspješno organizuje već 5 godina u cilju razvoja IT sektora na našim prostorima. Član je MENSA international. Majka troje djece.

»Digitalizacija je jedan od ključnih faktora za rast i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu IT industrije i svih industrija na koje ona utiče. Potencijal digitalizacije je ogroman, ali je, nažalost, u vrlo malom procentu iskorišten na našim prostorima stoga je od izuzetne važnosti da kompanije što prije prepoznaju digitalizaciju kao način unapređenja efikasnosti u cilju jačanja prvenstveno konkurentnosti ne samo na regionalnom već i svjetskom tržištu. Ponosna sam na činjenicu da su upravo članice Bit Alijanse inicijatori i glavni akteri u postavljanju platforme za digitalnu eru na našim prostorima, što ova konferencija dokazuje.«

dr. sc. Vjekoslav Vuković

dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH

Detaljnije...

Doktor pravnih nauka na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo sa dvadesetgodišnjom karijerom u državnom sektoru, između ostalih na funkciji pomoćnika ministra sigurnosti BiH, trenutno obnaša funkciju dopredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore (VTK/STK) Bosne i Hercegovine. Prema dodijeljenoj funkciji provodi odluke i zaključke Vanjskotrgovinske komore; zastupa interese članova VTK u inozemstvu, uspostavlja i razvija bilateralne odnose s poslovnim udrugama u drugim državama, međunarodnim institucijama i organizacijama, potiče i koordinira suradnju između komore i izvršne i sudske vlasti BiH, sa ciljem poboljšanja poslovnog okruženja te aktivno sudjeluje u aktivnostima ekonomskih i stručnih udruženja. Bio je sudionik velikog broja domaćih i međunarodnih Konferencija, prošao veliki broj dodatnih edukacija te je autor mnogobrojnih znanstvenih i stručnih  radova. Trenutno je i član odbora direktora Eurokomore.

»Vrijeme u kojem živimo optočeno je softverskim rješenjima, digitalizacijom industrijskih procesa, komunikacijama svjetlosnih brzina, ali i rapidnim razvojem umjetne inteligencije. Koncepti razvoja koji omogućuju brzine razmjene informacija, upravljanje procesima nedostižnim i nedostupnim čovjeku, digitalizaciju u industriji, transportu, medicini, edukaciji dakle  uporabljeni u pozitivnoj progresiji, su generator budućnosti, generator razvoja suvremenog gospodarstva koji zahtijeva i nova znanja i visok stupanj kvalificiranosti, a koji jednom riječju dovodi do zamjene jedne vrste radne snage drugom. Sve zajedno dovodi do otvorenosti prema poslovnom svijetu, a koji ne poznaje granice.«

Vlatko Drmić

pomoćnik ministra, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Sektor za komunikacije i informatizaciju

Detaljnije...

Studij telekomunikacija završio na Sveučilištu u Zagrebu, a nakon toga magistarski studij nastavlja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao specijalist za poslovne aplikacije radio u HP Mostar, a od 2009 godine angažiran je kao savjetnik ministra komunikacija i prometa BiH iz područja komunikacija i informacijskog društva. Trenutačno obnaša poziciju pomoćnika ministra komunikacija i prometa BiH i rukovodi sektorom za komunikacije i informatizaciju.

»Pojava širokopojasnosti uzrokovala je potpunu transformaciju gospodarstva. Stoga ne iznenađuje činjenica da se upravo širokopojasni i mobilni Internet danas prepoznaju kao arterije web-utemeljenog gospodarstva u nastanku. Upravo je širokopojasnost osnovni katalizator svih ovih promjena i procjenjuje se da je više od četvrtine rasta BDP-a i rasta produktivnosti u zamljama EU povezan sa razvojem informacionih i komunikacionih tehnologija. Rezultati istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma ukazuju na direktnu korelaciju između upotrebe ovih tehnologija i pozitivnog makroekonomskog rasta.«

mr. sc. Aleksandar Mastilović 

stručni savjetnik generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH

Detaljnije...

Od 2017. godine je angažovan u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH na mjestu stručnog savjetnika Generalnog direktora. Od zaslužnih aktivnosti, učestvovao je u ekspertskim grupama za uvođenje 4G mobilnih mreža u BiH i bio jedan od članova pregovaračkog tima BiH za postizanje Sporazuma o snižavanju cijena roaming usluga u Zapadnom Balkanu. Prije dolaska u RAK BiH bio je zaposlen na Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija) na EU projektu ADVANTAGE kao dobitnik prestižne EU Marie Curie Fellow stipendije za naučno-istraživački rad. Trenutno je doktorski kandidat na temu unaprijeđenja algoritama slučajnog pristupa mediju u 5G mrežama. Od januara 2017. godine član je izvršnih i stručnih tijela IEEE (The Institute of Electronic and Electrical Engineering), najvećeg globalnog udruženja inžinjera elektrotehnike gdje je radio na projektima unaprijeđenja kvaliteta naučnih publikacija, naučnih baza ali i razvoju metodike i mehanizama za uspješniji transfer rezulatata naučnog rada na tržište i podsticanja mladih kreativaca na preduzetništvo. Aleksandar je strastveni agitrator za primjenu IKT rješenja i digitalizacije u društvu i ukupnu digitalnu transformaciju. Posebno je aktivan u oblasti Pametnih gradova i održivih rješenja u skladu sa UN Agenda 2030 i Ciljevima održivog razvoja. Glavni je projektant prvog operativnog servisa pametnog grada na Balkanu, pametne javne rasvjete u Istočnom Sarajevu, koja je realizovana u sklopu EU Med Esmartcity projekta. Pozivni je predavač Friedrich Naumann Foundation Western Balkans i Young Leader u organizaciji G20 Global Solutions. Autor je niza naučnih i stručnih radova u međunarodnim renomiranim časopisima i konferencijama.

»Digitalizacija i uvođenje IKT rješenja u sve aspekte društva nije stvar pomodarstva ili marketinškog uticaja buzzworda u našoj svakodnevnici. Pravilno prepoznata i primijenjena rješenja trebaju pomoći u automatizaciji manje složenih i repetitivnih poslovnih procesa i poslova, ali i sveobuhvatno doprinijeti optimizaciji i uštedi postojećih materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa kako bi se isti pravilnije iskoristili. IKT rješenja nam također omogućavaju da pratimo te procese i jasnim metrikama utvrdimo postignuta poboljšanja te da mi automatski uz pomoć naprednih algoritama mašinskog učenja i vještačke inteligencije donesemo bolje odluke i postignemo veći stepen kvalitete i konkurentnosti na globalnom tržištu 21. vijeka.«

mr. Haris Hadžialić

direktor GlobalGPS BH

Detaljnije...

Završio je visoke škole u Sarajevu, Delavare, Zirih, London. Od 1992 godine do danas je aktivan u dva segmenta: profesionalnom, u domenu korištenja IKT i razvoja informacionog društva i digitalne transformacije, i društveni, u domenu podrške i rada u oblastima edukacije i podizanja nivoa znanja. 1994. godine je kao dio tima NetGroup, uz podršku Jacques Schuurman (R.I.P), VRIJE UNIVERSITAIT i SOROŠ FONDACIJE, otvorio .ba domen i postao prvi administrativni kontakt za državni domen registrovan u RIPE NCC; čovjek koji je zajedno sa svojim prijateljima od primitivnog softvera uspio napraviti platformu koja će kasnije poslužiti za dovođenje interneta u BiH. Danas je uspješni bh. biznismen, IT stručnjak koji se nalazi na čelu kompanije Global GPS. Aktivan je član zajednice eksperata na EU H2020. 2017. – 2018. dizajnirali prijedlog digitalne transformacije bh društva i nakon pregovora sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, napravili zajednički projekt koji se odslikava kroz definisanih 14 stubova razvoja bh društva i ekonomije, kroz dizajn indikatora i indeksa za svaki od stubova razvoja. Rezultati ovog projekta su studije, indikatori i praćenje realizacije  razvoja, konferencije i rad komiteta sa jedne strane, dok je rast svijesti potrebe digitalne transformacije, podrška firmama za promjenu svojih poslovnih procesa i konsultacije ono čemu teži u narednom periodu.

»Često se zapitamo šta su te tako poznate skraćenice ili riječi: IKT, digitalizacija, digitalna transformacija, informaciono društvo, informatika – nove riječi i novi termini! Sa druge strane, kako je cijeli proces angliziran, mi imamo problem shvatiti i tačnije prevesti one izraze koji su potpuno novi oblik poslovnih procesa, radnih mjesta, procedura, proizvoda i još mnogo toga. Danas  smo u dobu otvorenosti, transparentnosti, vidljivosti svih oblika komunikacije, pa opet, mi u BiH smo u najzatvorenijem društvu u Evropi. Procesi digitalne transformacije su u povojima već dugi niz godina. Poneki pomak nije dovoljan da nadoknadi zaostatke, nemamo prave lidere da povuku ovaj proces naprijed.  Do danas smo govorili o IKT kao Informacione i komunikacione tehnologije, od danas govorimo o Inovacijama, kolaboraciji i transformaciji jer je to novo vrijeme u kojem živimo. IKT je postala velika i zrela, danas govorimo o korištenju IKT, za šta nam treba IKT, ovaj drugi.«

Lejla Kardović

expert pri kabinetu Direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije BH Telecom

Detaljnije...

Lejla Kardović je magistar elektrotehničkih nauka iz oblasti računarstva i informatike, konsultant ekspert pri kabinetu izvršnog direktora Direkcije za informacione tehnologije BH Telecoma. Trenutno zadužena za strateški razvoj ICT usluga i primjenu informacionih tehnologija u novim poslovnim područjima i nišama telekom operatora, kao što su SmartCity projekti,  te projekti kreiranja ecoSystema koji su bazirani na partnerskim odnosima sa StartUp i akademskom zajednicom. Član je tima za definisanje strategije digitalne transformacije, odnosno puta BH Telecoma od CSP do DSP, s posebnim fokusom na unaprijeđenje korisničkog iskustva i povećanje operativne izvrsnosti.
Lejla Kardović ima 22+ godine  ICT iskustva u menadžerskom upravljanju i nadgledanju svih aspekata dizajna i implementacije korporativnih informacijskih sistema  u skladu sa definicijama NGOSS & IT portfolia.

»Suština digitalne transformacije je da se upotrebom savremenih tehnologija na što efikasniji način provede poslovna transformacija, odnosno „transformacija poslovnih procesa“, a ne na automatizaciji ili digitalizaciji koji su također bitni, ali se, u svjetlu napredovanja i primjene tehnologija, na neki način i podrazumijevaju. Na drugi način rečeno, digitalizacija je proces koji se dešava po inerciji, a digitalna transformacija je proces koji je potrebno planirati i koordinirano voditi u dugom vremenskom periodu. Procesi u kojima provođenje procesa digitalne transformacije unosi posebno velike promjene kod telecom operatora na njihovom putu od CSP (Communication Service Provider) u DSP (Digital Service Provider) operatora su vezani za korisničko iskustvo, operativnu izvrsnost i razvoj novih poslovnih modela.«

Nedim Pašić

direktor Datalab BH i potpredsjednik Upravnog odbora Datalab Tehnologije

Detaljnije...

Nedim je u Datalabu BH od samog osnivanja preduzeća. S PANTHEON-om se među prvim približio IT i sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH. 2004. je diplomirao Menadžment informacionih sistema na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Preduzetništvom se bavi od 1997. godine. Pored informacionih tehnologija, sa naglaskom na poslovni software, s kojim i dan danas radi sa zadovoljstvom i potpuno novim poslovnim izazovima, ima bogato iskustvo u menadžmentu i poslovnom savjetovanju. Na 42. sjedinici Upravnog odbora društva Datalab Tehnologije d.d. Ljubljana, Nedim je imenovan za potpredsjednika Upravnog odbora (UO).

»Kao vodeći ponuđač  ERP software-a imamo veliku odgovornost u segmentu malih i srednjih preduzeća pa i šire, da ponudimo u obliku poslovnih rješenja najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije i to smo vrlo ozbiljno shvatili. PANTHEON već danas nudi niz alata i funkcionalnosti za digitalizaciju poslovanja: PANTHEON Workflow poslovni proces, eDokumentacija, Sigurnosna kopija (Backup) i još mnogo više. U budućnosti planiramo pristup PANTHEON-u posredstvom drugih elektroničkih uređaja te povezivanje i razmjenu podataka u oblaku i preko eRazmjene.«

Intervjui s gostima okruglog stola

Razgovaramo s gostima okruglog stola o stanju digitalizacije i viziji digitalne budućnosti bh. privrede. Također, pročitajte zanimljive detalje o digitalizaciji s PANTHEON-om kao i koje vas nove funkcionalnosti očekuju u budućnosti. Do 13. juna ćemo objavljivati zanimljive članke.

NasTAVAK programa konferencIJe | 12:30–17:00

Poslovna linija

Računovodstvena linija

Menadžerska linija

12:30–13:10 Sala- poslovna linija Melisa Ališa, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Digitalizacija i automatizacija robnog poslovanja

Predstavit ćemo vam praktične primjere automatizacije obrade i potvrđivanja dokumenata u kompaniji, koristeći PANTHEON poslovni proces (Workflow)….

Detaljnije
13:20–14:00 Sala- poslovna linija Sumeja Bukvić, PANTHEON konsultant , Datalab BH d.o.o.

Automatizacija obrade i potvrđivanje dokumenata u preduzeću i automatizacija backup-a

Predstavit ćemo te objasniti automatizaciju potvrđivanja dokumenata u preduzeću uz PANTHEON poslovni proces (Workflow). Arhiviranje baza podataka i dokumenata u praktičnim slučajevima u okviru automatizacije…

Detaljnije
14:00–15:00 Prizemlje hotela

Ručak

15:00–15:20

Sala- poslovna linija

Emir Duraković, samostalni stručni saradnik, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja BH Telecom

Partnerski program BH Telecoma, Digitalizacija – Radikalna promjena u načinu poslovanja, a ne tehnološko zanavljanje!

15:25–15:45

Sala- poslovna linija

Maida Džiho, PANTHEON kosultant, Mobis d.o.o.

Potpuna digitalizacija kompanije – PANTHEON kao osnova jedinstvenog informacionog sistema kompanije

Predstavit ćemo PANTHEON kao centralni dio jedinstvenog poslovno-informacionog sistema kompanije.

Detaljnije
15:50–16:25

Sala- poslovna linija

Fikreta Hamzagić, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Kako optimizovano voditi maloprodaju u PANTHEON-u (POS X)?

Saznajte kako optimizirano voditi maloprodaju u PANTHEON-u te pogledajte na primjerima prilagodljivost vašem poslovanju, izvještaji za upravljanje i menadžment…

Detaljnije
16:30–17:00 Sala- poslovna linija Edin Bijedić, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Digitalni pregled proizvodnje i obrada radnih naloga

Predstavit ćemo vam digitalni pregled proizvodnje i obrade radnih naloga…

Detaljnije
12:30–13:10

Sala -računovodstvena linija

Amira Hajdarević, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Optimizacija resursa i rada u računovodstvenom servisu

Objasnit ćemo vam kako u praksi možete postići optimizaciju resursa i rada u računovodstvenom servisu….

Detaljnije
13:20–14:00

Sala- računovodstvena linija

Edin Bijedić, PANTHEON konsultant , Datalab BH d.o.o.

Digitalizacija i automatizacija obračuna zarada kroz PANTHEON

Objasnit ćemo vam kako možete automatizirati poslovne procese u računovodstvu uz pomoć PANTHEON poslovnog procesa (Workflow)…

Detaljnije
14:00–15:00

Prizemlje hotela

Ručak

15:00–15:40

Sala- računovodstvena linija

Melisa Ališa, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

PANTHEON poslovni procesi i ostali alati za digitalizaciju u računovodstvu

Predstavit ćemo vam novosti u oblasti digitalizacije i automatizacije rada u računovodstvu. Pregled analiza, kontrolne table i planiranje u finansijama….

Detaljnije
15:50–16:30

Sala- računovodstvena linija

Amira Hajdarević PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Automatizacija i digitalizacija PDV-a

Pokazat ćemo vam kako optimizirati i digitalizirati PDV u praksi i pojednostaviti kontrole…..

Detaljnije

12:30–13:10

Sala-
menadžerska linija

Edin Bijedić, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Automatska obrada podataka kadrovske evidencije kroz ZEUS analize i nadzorne ploče

Predstavit ćemo vam automatizaciju poslovnih procesa u kadrovskoj službi sa analizama kadrovskih podataka i automatizacija obrade podataka o zaposlenima…

Detaljnije

13:20–14:00

Sala-
menadžerska linija

Fikreta Hamzagić, PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

Cjelovit prikaz prodaje/nabave i automatsko izvještavanje (poslovna analitika)

Predstaviti ćemo vam praktične primjere korištenja nadzornih ploča i izvještaja nadzornih ploča po svim nivoima u preduzeću (po segmentima, pregled menadžmenta, operativni pregled). Pokazat ćemo mogućnosti i pristupe ….

Detaljnije

14:00–15:00

Prizemlje hotela

 

Ručak

15:00–15:20

Sala-
menadžerska linija

Suada Štitkovac, Špica Systems d.o.o

Automatizacija poslovnih procesa uz integraciju Time&Space i PANTHEON-a

Predstavit ćemo praktične primjere digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa uz integraciju…

Detaljnije

15:30–15:50

Sala-
menadžerska linija

Marjan Kralj, direktor, Kvint d.o.o.

Trace.MES i Trace.WMS omogućuju prelaz na Industriju 4.0

Predstavit ćemo vam dodatnu vrijednost korištenja WMS i MES inf. sistema u preduzećima….

Detaljnije

16:00 – 16:20

Sala-
menadžerska linija

Melisa Ališa, PANTHEON konsultant , Datalab BH d.o.o.

PANTHEON Web – mobilno poslovanje za velike i male

Predstavit ćemo Vam praktične primjere korištenja online rješenja PANTHEON Web…

Detaljnije

16:30 – 17:00

Sala-
menadžerska linija

Fikreta Hamzagić PANTHEON konsultant, Datalab BH d.o.o.

5 ključnih podataka “na klik” za prave menadžerske odluke

Predstavit ćemo vam kako uz pomoć brzih pregleda različitih aspekata poslovanja i automatskog izvještavanja donijeti prave odluke..

Detaljnije

Prijava na konferenciju

Polja označena zvjezdicom su obavezna. Bez ovih informacija prijava na konferenciju neće biti uspješna.

Cijena od 99 KM + PDV/osobi*

*Pojašnjenja:

  • do 12. maja 2019: 99 KM + PDV/osobi
  • do 11. juna 2019: 150 KM+ PDV/osobi
  • za studente: do 11.6.2019: 20 KM + PDV/osobi

Cijena uključuje:

  • posjetu svim predavanjima,
  • PPT i video gradivo događaja,
  • osvježenje na pauzama i ručak.

Pretvorite podatke u dobit!

Kontakt

Datalab BH  d.o.o.
Hamdije Čemerlića  2/16
71 000 Sarajevo
T (33) 652 101
info@datalab.ba

X