Vodstvo preduzeća

Upravni odbor Datalaba

Andrej Mertelj

Andrej Mertelj

Predsjednik upravnog odbora i neizvršni direktor

Andreja (rođen 1970.) je najbolje opisati kao strastvenog preduzetnika za informacione tehnologije. Po završetku matematičke srednje škole, upisao je Fakultet računarstva, ali je neposredno prije diplomiranja ostavio fakultet zbog preduzetništva. Sa šesnaest godina objavio je prvi stručni rad, a u narednih nekoliko godina uslijedilo je još drugih.

Više
Skoro trideset godina iskustva u informatici i dvadesetipet iskustva u preduzetništvu sastavlja jedinstvenu mješavinu informacionih i poslovnih znanja, koji kao izvršni direktor Datalaba prenosi u PANTHEON, vodeći program u JI Evropi. Trenutno strasno gradi usluge u oblaku za mala i srednja preduzeća zajedno sa telekomima, te poljoprivrednicima približava prednosti savremenih informatičkih alata.

Andrej je predsjednik Udruženja slovenačkih proizvođača programske opreme KODA.SI, bio je predsjednik Udruženja za informatiku i telekomunikacije pri Privrednoj komori Slovenije i član nekoliko standardizacionih organa. Savjetovao je više vlada pri uvođenju eura, poreza na dodatnu vrijednost i fiskalizacije. Jedan je od glavnih aktera u odbijanju evropske direktiva o patentiranju programske opreme i sporazuma ACTA. Često je mentor na start-up događajima, CEED i radionicama za poduzetnike.

Moreno Rodman

Moreno Rodman

Glavni izvršni direktor i član upravnoga odbora

Moreno Rodman je vodio Datalab u periodu između 2002. i 2008. godine i unatoč tome dobro je upoznat sa radom Datalab-a uprkos nekoliko godina odsustva. Tokom ovog perioda, on je vodio širenje na inostrana tržišta i izgradnju partnerskog kanala, gdje je i povećao produktivnost i profitabilnost. Moreno se vratio u Datalab u decembru 2016.

Nedim Pašić

Nedim Pašić

Podpredsjednik upravnog odbora i neizvršni direktor

Nedim je u DataLabu BH od samog osnivanja preduzeća. S Pantheonom se među prvim približio IT sektoru i SME u BiH. 2004. je diplomirao Menadžment informacionih sistema na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sa preduzetništvom se bavi od 1997.

Više
Pored IT-ja, sa naglaskom na poslovni softver, s kojim i dan danas radi sa zadovoljstvom i potpuno novim poslovnim izazovima, pronašao je poslovno iskustvo u management-u, poslovnom savjetovanju, marketingu i istraživanju tržišta.

Na 42. sjedinici Upravnog odbora društva Datalab d.d. je imenovan za podpredsjednika Upravnog odbora (UO).

Lojze Zajc

Lojze Zajc

Član upravnog odbora i predsjednik revizijske komisije

Lojze Zajc je rođen 13.2.1954 u Dorfarju kod Škofja Loke u Sloveniji. Osnovnu i srednju školu završio je u Ljubljani, 1978. je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, spoljno-trgovinski smer. Postiplomske studije je završio iz menaždmenta. Pored aktivnog engleskog jezika, govori još i njemački i italijanski (konverzacijski).

Više
Dodatno se obrazovao u London Bussiness School of Economics. Održao je seminar za ocjenjivače vrijednosti preduzeća i brojne obuke u bankama u Italiji i Njemačkoj.

 

 

Prvo zaposlenje je imao u Jugotekstil-impeksu, gdje je 1985. preuzeo upravljanje i kontrolu finansijskog poslovanja u inostranstvu i obavljao poslove interne revizije u preduzećima koja su bila u vlasništvu Jugotekstil-Impeks-a. 1995. god, imenovan je za v.d. generalnog direktora, i 1996., za predsjednika upravnog odbora društva IBN-JT dd.

2001. se zaposlio u građevinskom preduzeću kao interni revizor, a kasnije kao izvršni direktor za ekonomsko područje. Posljednjih godina uspješno radi implementaciju PANTHEON-a.

Od marta 2009. sarađuje sa Datalabom d.d.

Direktori odjela:

Matija Kešpret

Matija Kešpret

Direktor poslovanja i informacijske tehnologije

Matija je u IT-u već 10 godina. Njegova prva iskustva bila su u osnovnoj školi kada je redovno bio među prvih deset u nacionalnim takmičenjima.

Matija je primio nekoliko nagrada iz konkursa mladih u tehnologiji, matematici i hemiji. Prvi stručni rad objavio je u Institutu Jožef Stefan 2000. godine. Poslije završene srednje škole upisao se na Fakultet računarskih i informacionih nauka u Ljubljani. Tokom tog perioda, stalno je proširivao svoje znanje, te radio za različite kompanije u Sloveniji (S & T, SETCCE) ako i završio međunarodni kurs u oblasti nanotehnologije na Univerzitetu Leuven u Belgiji.  

More
2008. godine počeo je da radi u Datalab-u. Poslije tri godine postao je šef IT-a i u 2013. godini potpredsjednik poslovanja, utjecajući na IT, razvoj, prodaju i podršku u regionu.
Matija posvećuje svoje srce i dušu IT-u. On dopunjuje svoje tehničko znanje poslovnim, organizacijskim i prodajnim vještinama. Prisustvuje raznim konferencijama i seminarima: Cisco konferencije / obuke, VMware seminari, RiSK 2011/2012, EMC World Las Vegas 2012 i 2015.
Boštjan Berčič

Boštjan Berčič

Direktor PANTHEON SME razvoja

Boštjan ima oko 35 godina iskustva u razvoju softvera. Počeo je programirati 1980. godine, kada je imao 16 godina. Već u gimnaziji redovno je među matičnim i kompjuterskim takmičenjima uvršten među najbolje u zemlji. Nastavio je karijeru kao menadžer razvoja, međunarodni IT konsultant i preduzetnik. Između ostalog, on je sarađivao i vodio projekte o uspostavljanju IT-a na nacionalnom nivou u Makedoniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj.

More
Tokom proteklih pet godina radio je na razvoju praktičnih rješenja u oblasti vještačke inteligencije (AI) i automatskom prikupljanju dokumenata. Njegovo rješenje govornog agenta “Zdenka” (za svakodnevnu upotrebu u kompanijama) takođe je predstavljeno u “Pravoj ideji”.
On i dalje kaže: “agis agis” – šta radiš, radi dobro.

Novi izazov, kao član tima Datalab, usvojen je u junu 2017. godine. Naime: optimizacija postojećeg proizvoda i razvoj novih, vještačkih inteligencija podržanih i user-friendly web rješenja.

Njegov slogan je: “Sve je u redu na kraju. Ako nije u redu onda to nije kraj. ” 

Anka Leben

Anka Leben

Izvršna finansijska direktorica (CFO)

Anka Leben je diplomirala na Biotehnološkom fakultetu u Ljubljani ekonomiju i poljoprivredu. Od prvog posla radila je sa brojevima, u početku na planovima rada, analizama i kontrolisanju, kasnije u oblasti računovodstva i finansija. Radila je u kompanijama Agroemon Domžale, Jata Ljubljana, Lika Vrhnika, Energoplan. Bila je jedna od prvih generacija studenata koja je dobila titulu “Test Accountant” koju je dodijelio Slovenski institut za reviziju.

Timu Datalab-a se priključila u septembru 2016. godine i danas je rukovodilac odjela za finansijsko računovodstvo.

Vođe odjela:

Vanja Varl

Vanja Varl

Korporativni vođa podrške za korisnike

Vanja je 1999. godine počela raditi u Datalabu  na razvoju softvera Helios. Ubrzo nakon toga, preuzela je vodstvo projekta za kadrovski modul (Hera). Istodobno je ulagala marketinški napor u svim zemljama u kojima je Datalab bio prisutan. U osam godina organizirala je i izvršila nekoliko društvenih i stručnih skupova od kojih su četiri bila PANTHEON konferencije. Datalab je napustila sedam godina da se pridruži računovodstvenom preduzeću u kojem je produbila svoje znanje o računovodstvu, poreznoj konzultaciji i ISO standardima. Također je radila na razvoju sistema upravljanja dokumentima. Nakon povratka u Datalab 2015. preuzela je ulogu voditeljice odjela Unified Service Desk u Datalab SI. Njezin je cilj bio poboljšati iskustvo za korisnike u interakciji s podrškom i poboljšati unutarnje radne procese odjela.

More
Od decembra 2017. preuzela je ulogu korporativnog vođe USD-a. Nastavlja pratiti svoju misiju kako bi “omogućila neprekidno korištenje PANTHEON-a, njegovo poštivanje zakonodavstva i ostvarivanje punog potencijala uz profesionalno i temeljito pružanje usluga”.
Maja Fujan

Maja Fujan

Korporativni vođa marketinga

Maja se Datalabu pridružila 2008. godine kao voditeljica marketinga. Diplomirala je prodaju i marketing na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Karijeru je započela u marketinškim agencijama gdje je stekla iskustvo u radu s različitim klijentima, industrijama i marketinškim pristupima.

Smatra da su dvije stvari iznimno važne za uspjeh: fokus na biznis i razumijevanje ciljne skupine. “Razumijevanje poslovnih motivacija i konteksta, i zbližavanje ljudi uključivanja u projekte je ono što čini moju poziciju jedinstvenom i cijenjenom.”

Elmir Sikira

Elmir Sikira

Vođa Kontrolinga

Elmir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prvo stekao diplomu VI stepena na smjeru MIS (Menadžment informacioni sistemi) a onda i VII stepena na smjeru Računovodstvo i revizija. Pridružio se Datalab-u 2007. godine. Počeo je kao računovođa u Datalab Bosni, već 2011 vodio projekat implementacije profitnih centara u Datalab grupu a zatim 2014. počinje raditi kao vođa kontrolinga na korporativnom nivou.

Vanja Cigoj

Vanja Cigoj

Korporativni vođa Datalab Akademije

Vanja Cigoj ima dvadeset godina iskustva u oblasti obrazovanja odraslih. Datalab-u se pridružila 2007. godine uz preuzimanje Datalab Akademije i definisanje njenog sadržinskog i organizacionog ustrojstva. Od 2016. godine djeluje u funkciji korporativnog vođe Datalab Akademije i tako je zadužena za koordinaciju i nadzor izvršavanja edukacija i događaja za PANTHEON korisnike i partnere u šest državama.

More
Po profilu je Univerzitetski diplomirana organizatorica rada. “Organizacija” događaja u drugim aktivnostima je njena životna misija. Majka je četvoro djece, visoko motivirana, radna i komunikativna osoba. Njen moto je »Ništa nije preteško i sve se može završiti, potrebna je samo volja i moć«. 
Ambrož Jarc

Ambrož Jarc

Vođa PANTHEON Retail

Ambrož Jarc je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, nastavio ekonomiju i završio MBA u Austriji. Svoje prvo iskustvo prikupio je na Institutu za elektroniku i vakumsku tehnologiju kao mladi istraživač, odakle je nastavio put ka preduzetničkim vodama. Za 13 godina je osnovao jednu od najvećih IT kompanija u JAE-u kojeg je uspješno napustio 2007. Ima preko 20 godina iskustva u B2B i B2C segmentu. Posljednjih godina, pojavio se kao “poslovni razvijač” u raznim kompanijama, a njegova specijalizacija je web sistemi za B2B i B2C biznis.
Timu Datalab-a se pridružio 2015. godini da uvede fiskalne kase, a zatim prihvati izazov upravljanja segmentom maloprodaje na nivou korporacije.

Direktori podružnica

Nedim Pašić

Nedim Pašić

Direktor Datalab BH d.o.o.

Nedim je u DataLabu BH od samog osnivanja preduzeća. S Pantheonom se među prvim približio IT sektoru i SME u BiH. 2004. je diplomirao Menadžment informacionih sistema na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sa preduzetništvom se bavi od 1997. Pored IT-ja, sa naglaskom na poslovni softver, s kojim i dan danas radi sa zadovoljstvom i potpuno novim poslovnim izazovima, pronašao je poslovno iskustvo u management-u, poslovnom savjetovanju, marketingu i istraživanju tržišta.

Gaber Cerle

Gaber Cerle

Direktor Datalab SI d.o.o.

Gaber je karijeru u poslovnoj informatici započeo prije 18 godina u jednom od prvih ISP-a u Sloveniji. Radio je u marketingu i kao koordinator web stranica. Njegova karijera ga je dovela u Datalab 2004. godine kada je provodio analizu organizacijske klime i kulture u tvrtki u sklopu dodiplomskog programa. Nedugo zatim, preuzeo je odgovornost kao voditelj partnerskog kanala.

Krajem 2007. godine, uz pomoć kolega i partnera, preuzeo je najveći projekt implementacije PANTHEON-a za HRM i plaće. Sljedećih 10 godina, nastavio je stjecati iskustvo i usavršavati vještine radeći u drugim kompanijama u poslovnom IT menadžmentu, koordinaciji, marketingu i implementaciji, prije nego što se ponovno pridružio timu kao direktor Datalab SI d.o.o.

Goran Težak

Goran Težak

Direktor Datalab HR

Goran je već 20 godina u IT poslovanju, od čega posljednjih 10 bavi se PANTHEON-om. Diplomirao je telekomunikacije.
Karijeru je započeo u privatnoj informatičkoj tvrtki, nakon čega je postao član ORACL-a, gdje je 2005. postao regionalni direktor za SE Europe. Godine 2007. osnovao je vlastitu tvrtku i postao partner Datalaba. 2016 postaje Datalab Distributer i konsolidira postojeći Datalab HR, a 2017. postaje direktor Datalab HR.

Nena Lukić

Nena Lukić

Direktorica Datalab SR d.o.o.

Nena Lukić je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2000. godine. Sljedećih 5 godina radila je kao profesor matematike i informatike u Gimnaziji u rodnom Kruševcu. Aktivno je sudjelovala u pripremi programa informatike s Ministarstvom prosvjete i sporta, kao i na edukaciji nastavnika na temu multimedijalne nastave u osnovnim i srednjim školama.

Više
2005. godine prelazi iz prosvjete u privredu, i prvi put se sreće sa PANTHEON-om u poduzeću Fiškal a.d., gdje je radila kao šef Marketinga.
Paralelno radi na usavršavanju i završava obuku za samostalnog knjigovođu i kontistu. Uz to, radi kao instruktor za program edukacija “Xpert European Computer Passport”, i autor je udžbenika za Xpert ECDL programe.
2006. godine osniva firmu Jamada d.o.o., i započinje karijeru kao konsultant s preko 90% uspješnosti na certifikacijama za PANTHEON.
2009. godine dobitnica je priznanja “Biznis dama”, koje dodjeljuju Uspješne žene Srbije, Klub privrednih novinara, Unija poslodavaca Srbije i Regionalna privredna komora.
U toku 10 godina, kao viši konsultant-specijalista i programer, implementirala je PANTHEON u preko 100 poduzeća.
2017 godine pridružuje se Datalab timu kao direktor Datalab Srbija.
Danko Obradović

Danko Obradović

Direktor Datalab.MN d.o.o.

Mašinski inženjer koji je 1988. započeo sa samostalnim razvijanjem poslovnog softera, naredne godine je osnovao privatno preduzeće za razvoj poslovnog softvera u Crnoj Gori. S PANTHEON ™-om prvi put dolazi u kontakt 2003., kada i prestaje s razvojem sopstvenih poslovnih programskih rješenja. Iako odlično poznaje oblasti poslovne informatike, shvatio je da pojedinac ne može da se takmiči sa akumuliranim znanjem velikog broja stručnjaka, koji rade na razvoju PATNHEON-a.

Vlado Mitev

Vlado Mitev

Direktor Datalab L.L.C. Kosovo & Datalab Makedonija

Vlado je rođen 1970. godine u Skoplju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu 1995. godine, a istovremeno je započeo privatnu kompaniju u IT sektoru sa osnovnim poslovanjem u hardverskim i softverskim rješenjima. On ima vodeću ulogu u razvoju dobre poslovne strategije i rasta kompanija od dvoje do 30 zaposlenih i postajanja jedne od najboljih IT kompanija u Makedoniji. Vodio je dosta projekata vezanih za hardver, umrežavanje, različita ERP rješenja i SAP. Od septembra 2016. godine postao je član tima Datalab-a kao generalni direktor Datalab Kosovo, a od septembra 2017. godine Datalab Makedonija je pod njegovim upravljanjem.

Ivaylo Jordanov

Ivaylo Jordanov

Direktor Datalab Bulgaria Ltd.

Ivayla bi mogli opisati kao ambicioznog marketing stručnjaka sa mnogo iskustva u direktnoj prodaji i odnosima sa klijentima. Posebno je zainteresovan za istraživanje zadovoljstva kupaca i strategije zadržavanja klijenata. Zanima ga i Digital Marketing. Veoma je pozitivna osoba, uvijek puna energije. Slobodno vrijeme provodi u prirodi, a oduševljava ga alpinizam. Diplomirao je marketing i međunarodni menadžment na Henely Business School, poslovnoj školi na Univerzitetu u Readingu u Velikoj Britaniji. Posjeduje praktična iskustva u upravljanju dokumentnim sistemima (DMS – Document Management Sistem).  2013 je počeo sa radom u Kontraxu u Bugarskoj,  kao administrator klijenata, specijalizovan za projekte, koji uključuju rješenja za upravljanje dokumentima i Pantheon. Od  2015  godine je direktor Datalab Bugarska Ltd.

X