Šta je sve potrebno za efikasan završni račun?

Novosti, Priručnici i vodiči, Računovodstvo

Kada je priprema završnog računa u pitanju preciznost je neophodna. Potrebne su višestruke provjere, poput:

  • Da li su sva prelazna konta zatvorena?
  • Da li je urađen preračun prosječne nabavne cijene na kraju obračunskog perioda?
  • Da li su na dan bilansiranja ukalkulisane sve zarade i naknade zarada za period sastavljanja finansijskih izvještaja bez obzira da li je izvršena njihova isplata u istom periodu?
  • Da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije?
  • Da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu sa računovodstvenim politikama?

Molimo ispunite obrazac. Na e-mail adresu ćete dobiti link do svog primjerka priručnika.

Kako i kada

Ispunite obrazac i poslat ćemo vam link sa vodičem na vašu e-mail adresu.

Besplatno? Da.

Ovaj vodič je besplatan. Sve što trebate učiniti je ispuniti obrazac.

Svi priručnici

Pozivamo vas da pročitate i naše ostale vodiče.

Mislite li da bi ovaj vodič bio zanimljiv vašim kolegama, prijateljima ili poznanicima? Podijelite ovu objavu na društvenim mrežama.

X