Značaj računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje

Jul 9, 2018 | Poduzetništvo, Računovodstvo |

„Strpljivošću, vremenom i novcem svaka se stvar uredi.”
- Italijanska poslovica

Prednosti računovodstva  ‘u oblaku’ još uvijek se nedovoljno koriste za finansijsko upravljanje. Značaj računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje od posebne je važnosti za korporativno upravljanje i međunarodne grupacije, ali se pri tome ne smije zanemariti niti njegova važnost za MSP[1] Upravljačko računovodstvo[2] podrazumijeva prikupljanje, klasifikaciju, obradu i interpretaciju informacija koje su oblikovane na način da pruže potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja poduzeća, kao i u donošenju odluka. Informacije upravljačkog računovodstva oblikovane su tako da pravodobno zadovolje potrebe unutarnjih korisnika, te omoguće brzo i učinkovito reagiranje na novonastale situacije.

Značaj računovodstva ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje može se sagledati sa više različitih aspekata, a za potrebe ovog teksta posmatrano je slijedeće:

  1. Pravovremene finansijske informacije

 Za finansijsko upravljanje neophodne su pravovremene finansijske infromacije. Pravovremenost prikupljanja, klasifikacije, obrade i interpretacije informacija na način da pruže potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja najefikasnije se obezbjeđuju primjenom računovodstva  ‘u oblaku’.

  1. Efikasno finansijsko upravljanje

Računovodstvo ‘u oblaku’ omogućava efikasnu internu (i eksternu) razmjenu finansijskih podataka i informacija na način da se unos podataka istovremeno može vršiti u više dislociranih poslovnih jedinica preduzeća. Na taj način, finansijsko upravljanje je jednostavnije i brže, jer nije potrebno dodatno razmjenjivati (papirnu) dokumentaciju o finansijskim transakcijama koje su nastale u dislociranim poslovnim jedinicama preduzeća. Uštedom vremenskih resursa, za razmjenu (papirne) dokumentacije  o finansijskim transakcijama, postiže se veća ažurnost[3] poslovanja preduzeća. Povećanjem stepena ažurnosti u preduzeću, računovodstvena funkcija može kreirati potrebne finansijske izvještaje na npr. dnevnom nivou, i na taj način pravovremeno obezbjediti potrebne informacije za efikasno finansijsko upravljanje.

3. Kvalitetan finansijski inženjering

Značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje ogleda se u kvalitetnijem korištenju znanja i vještina računovođa. Obezbjeđujući adekvatnu potporu menadžmentu u planiranju i kontroli poslovanja poduzeća, kao i u donošenju odluka, primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’, računovođa(e) postaju ekonomski „isplativiji“ suradnici, jer se njihovo znanje i vještine koriste prvenstveno za podršku finansijskom upravljanju tj. za finansijski inženjering[4], a ne za knjiženje finansijskih transakcija ili kreiranje finansijskih izvještaja u preduzeću kćerki ili za potrebe grupacije.

4. Proaktivno upravljanje poslovnim rizicima

Sa stanovišta finansijskog upravljanja, naročito u međunarodnim korporacijama, pri upravljanju poslovnim rizicima od posebnog značaja je mogućnost periodičnog uvida u finansijsko poslovanje za dislocirane poslovne jedinice (preduzeća kćerke). U slučajevima kada se ne koriste alati računovodstva ‘u oblaku’, upravljanje poslovnim rizicima u preduzećima kćerkama najčešće se vrši periodično ili po ukazanoj potrebi. Osnovni razlog za periodičnu dinamiku pri upravljanju poslovnim rizicima u dislociranim poslovnim jedinicama je što matično preduzeće treba dodatno vrijeme za prikupljanje i objedinjavanje finansijskih podataka (i izvještaja) iz svih članica grupacije. Suprotno tome, korištenjem alata računovodstva ‘u oblaku’ matično preduzeće ne mora prikupljati i objedinjavati finansijske podatke (i izvještaje), nego istim može pristupiti direktno ili po ukazanoj potrebi. U tom smislu, značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje ogleda se u proaktivnom upravljanju poslovnim rizicma u preduzećima kćerkama i na nivou međunarodne grupacije.

5. Adekvatno kontrolno okruženje

Suvremeno finansijsko upravljanje na kontrolu gleda kao na pozitivnu aktivnost. Potreba kontinuiranog sprovođenja kontrole poslovanja ( matičnog preduzeća i preduzeća kćerki) je jasno izražena u procesu upravljanja, jer se pomoću nje može objasniti svrsishodnost određene poslovne odluke. Kontrolno okruženje je vrlo važno za efektivnost procesa kontrole, jer slabosti u njemu mogu neutralisati prednosti ostalih komponenti. Primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’ omogućava se uspostavljanje adekvatnog kontrolnog okuženja, za matično preduzeće i preduzeća kćerke, u kojem se mogu neutralisati eventualne interne slabosti u preduzeću/grupaciji (npr. neadekvatni računovodstveni procesi, metodologije knjiženja i sl.).  Uvođenjem jedinstvenog sistema finansijskog upravljanja na nivou grupacije, primjenom alata računovodstva ‘u oblaku’, postiže se transparentnija kontrola i kvalitetnije finansijsko upravljanje.

Zaključak

Na osnovu posmatranih aspekata, generalno, može se konstatovati da se značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje ogleda u poboljšanju kvaliteta unutarnjih poslovnih procesa sa ciljem povećanja stepena ažurnosti finansijskog poslovanja. Povećanjem ažurnosti finansijskog poslovanja učinkovitije se koriste svi resursi preduzeća, i na taj način se postižu dodatne koristi pri finansijskom upravljanju. Osnovni cilj finansijskog upravljanja je dugoročno stabilno i uspješno poslovanje preduzeća. Stoga je prvenstveni značaj računovostva  ‘u oblaku’ za finansijsko upravljanje: obezbjediti neophodne preduvjete za dugoročno stabilno i uspješno poslovanje preduzeća

[1] Op.a. MSP – mala i srednje velika preduzeća

[2] Izvor: www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2…rac/menadzersko_racunovodstvo_1.ppt

[3] Op.a. Ažurnost – predstavlja tačnost, urednost i predanost tokom obavljanja posla.

[4] Op.a.Financijski inženjering obuhvaća usluge sastavljanja financijske konstrukcije posla (najčešće investicije) i eventualno kasnije i provedbe, pronalaženja mogućih izvora financiranja, izbor optimalnih izvora, pomoć u pripremi i sklapanju ugovora. Izvor:http://www.poslovni.hr/leksikon/financijski-inzenjering-1388

SoftConsulting sp Tuzla je prije 8 godina započeo sa realizacijom misije pružanja suvremenog poslovnog savjetovanja primjenom IT alata i na taj način se na BH tržištu pozicionirao kao prva virtualna kancelarija za poslovno savjetovanje.

Prigodnim poklonima SoftConsulting nagrađuje Vaše ukazano povjerenje u proteklom periodu,

Ostavljanjem svojih podataka, ispunjavanjem obrazca dobijate dva e-Priručnika!

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

X