Proizvodnja – kosovnice z alternativami

Uključeno u licence

MF

Proizvodnja – sastavnice

Ovaj modul nam omogućava oblikovanje i održavanje višerazinske strukture sastavnice proizvoda i definiranje procesa izrade pojedinih modula sa tehnološkim postupcima. Time se obezbijedi obrada i proizvoda i proizvodnih procesa sa najkomplikovanijim sastavnim strukturama, čemu je Pantheon i namijenjen.

X