Proizvodnja – napredni delovni nalogi

Uključeno u licence

MF

Proizvodnja – napredni radni nalozi

Predkalkulacijom okvirno izračunavamo cijenu proizvoda koje izrađujemo i sastavljamo u proizvodnom procesu prema podacima iz osnovnih sastavnica, gdje su određene količine predviđenih (normativnih) neposrednih utrošaka materijala i rada. Predkalkulacije iskazuju strukturu troškova svih nivoa po dubini sastavnice, izraženu s ukupnim troškom materijala i rada.

U predkalkulaciju možemo uključiti i samo neke vrste materijalnih sredstava i tako oblikovati delimične kalkulacije proizvoda koji sadrže samo neke vrste materijala ili rada. Cijene materijala i rada mogu se određivati prema različitim mjerilima neposredno pri izvođenju predkalkulacije, možemo preuzeti postavke, koje proizilaze iz definicija poslovnih događaja proizvodnje, a omogućene su i simulacije različitih cijena.

Raščlanjena predkalkulacija nekog identa prikazuje specifikaciju troškova izrade po dubini strukture sastavnice tog identa. U pozadini evidentiranja tijeka realizacije radnih naloga proizvodne aplikacije DataLab PANTHEON odvija se i postkalkulacija stvarnih troškova izrade proizvoda na radnim nalozima. Te stvarne troškove na osnovu utrošenog materijala i izvršenog rada sadrže proizvodi kad se preuzimaju s radnih naloga u skladišta. Visina i način izračuna troškova ovise od podešavanja vrste dokumenata radnih naloga.

Na raspolaganju je više vrsta postkalkulacija – i detaljnih i sumarnih. Uz postkalkulacije u programu su na raspolaganju i analize radnih naloga i s njima povezanih dokumenata. Među analizama nalazimo analize stanja radnih naloga, stanja otpremnica i prijemnica, nedovršenu proizvodnju i ispise povezanih dokumenata. Sve analize možemo izvesti prema različitim kombinacijama mjerila.

X