Osnovna sredstva

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Osnovna sredstva

U osnovnim sredstvima evidentiramo poslovne događaje u vezi sa pridobijanjem, korištenjem i otuđivanjem osnovnih sredstava.
Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju i sve promjene do otuđenja. Istorija promjena je uvijek dostupna.

Značajna je evidencija vrijednosnih promjena osnovnog sredstva, koja pored obračuna amortizacije može da sadrži i promjene radi oslabljenja ili pojačanja osnovnog sredstva.

Za osnovno sredstvo pratimo promjene lokacija u vezi sa podacima o poslovnim subjektima i promjene zaduženja u vezi sa podacima o zaposlenjima. Za osnovna sredstva, koja su istovremeno i sredstva za rad, možemo voditi evidenciju zaduženja i razduženja.

Obračun amortizacije izvodimo ili za izabrana osnovna sredstva ili za sva, a sa potvrdom obračuna podaci se zavedu i u registar. Program obračuna amortizaciju sa uvažavanjem promjena radi oslabljenja ili pojačanja.

Knjiženje svih događaja (promjena i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi teče automatski, po kontima, podešenim u šifarniku amortizacijskih grupa odn. registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Knjižiti možemo s uvažavanjem ili bez uvažavanja odjeljenja i nosioca troškova.

Traženje po registru osnovnih stredstava je brzo i pregledno, jer je omogućeno traženje po različitim kriterijumima. Inventar osnovnih sredstava još olakšava integracija programa s čitačem bar koda. Program omogućava i automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

 • Omogućen automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara
 • U registru osnovnih sredstava omogućeno dupliranje istih osnovnih sredstava
 • Vođenje registra osnovnih sredstava po odjeljenjima i nosiocima troškova
 • Pojačaje i oslabljenje osnovnih sredstava i otklanjanje istih
 • Likvidacija osnovnih sredstava sa automatskim otklanjanjem prethodnih pojačanja ili oslabljenja osnovnog sredstva
 • Ispisi kartice i registra osnovnog sredstva i sitnog inventara, registra strukture, likvidiranih osnovnih sredstava
 • Automatski obračun amortizacije osnovnih sredstava za sva sredstva ili pojedino osnovno sredstvo, za izabran željeni vremenski period (mjesečno, godišnje), sa istovremenim obračunom amortizacije po kontima nabavke ili amortizacije po kontima pojačanja ili amortizacije po kontima oslabljenja
 • Ispisi obračuna amortizacije po kontima, amortizacionim grupama, inventarnim brojevima, odjeljenjima i nosiocima troškova
 • Jednostavno restauriranje obračuna amortizacije i uspostavljanje prethodnog stanja prije obračuna amortizacije
 • Automatsko knjiženje promjene registra osnovnih sredstava i sitnog inventara i obračuna amortizacije
 • Omogućen popis osnovnih sredstava i sitnog inventara sa barkod čitačem i uvoz podataka u registar za dalju obradu podataka
 • Vođenje dokumentacije
 • Praćenje servisa i periodičnih pregleda
 • Automatsko traženje stanja ili djela stanja zalihe za neko skladište
 • Jednostavan unos inventarnog stanja u program
 • Automatsko oblikovanje inventarnog viška
 • Oblikovanje dokumenta promjene cijene, automatska procjena zaliha i knjiženje
X