Obračun plač

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Obračun plata

Obračun plata u sistemu PANTHEON™ odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite tipove preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun. Podatke za plate program preuzima iz personalne mape radnika i šifarnika radnih mjesta, te iz drugih pripadajućih šifarnika. Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla, kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna plata, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i dr) te veliki broj drugih izvještaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika s osiguranim stažem s povećanjem …

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate. Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do povjerljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

 • Fleksibilno definisanje načina obračuna – vrsta zarada, doprinosa i poreza
 • Mogućnost unosa, popravljanja i brisanja većem broju radnika odjednom
 • Hronološki podaci parametara omogućavaju ponovno obračunavanje (pojedinac/svi)
 • Prenos standardnih vrsta zarada među obračunima
 • Vođenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i drugih obustava
 • Alat za preračun između neto, bruto i bruto II
 • Različiti tipovi obračuna:

 

 • redovna plata
 • autorski honorar
 • ugovor o djelu
 • jubilarne nagrade
 • regres
 • naknada članovima odbora
 • Različiti tipovi obračuna osnovne zarade:
 • bruto mjesečna plata
 • polazište obračuna u bilo kojoj valuti
 • obračun na osnovu broja bodova zaposlenih
 • obračun na osnovu ocjene
 • obračun na osnovu parametara na radnom mjestu
 • obračun na osnovu parametara u personalnoj mapi
 • obračun na osnovu parametara na nositelja troškova
 • Različiti tipovi obračuna dodatnih isplata:
 • više radnih mjesta odjednom
 • regres za godišnji odmor
 • invalidnine
 • jubilarne nagrade
 • otpremnine
 • neplaćena odsutnost
 • plaćena odsustva
 • minuli rad
 • beneficirani radni staž
 • obračun toplog obroka i prevoza
 • stimulicije
 • bolovanja na teret poslodavca
 • bolovanja na teret zavoda za zdravstveno osiguranje
 • trudničko bolovanje
 • porodiljsko odsustvo
 • Ispisi plata:
 • različite platne liste
 • različite rekapitulacije (doprinosa, zarada, vrsta rada, kredita)
 • specifikacija uz isplatu plate (2001, 2001-A, 2002, 2003)
 • obrazac OLP-1021
 • obrazac GIP-1022
 • obrazac MIP -1023
 • obrazac RAD-1
 • obrazac M4 za FBiH i RS
 • obrazac AUG.1031
 • obrazac ASD-1032
 • obrazac PDN-1033
 • obrazac ZS
 • obrazac 1002 (DL, DL1, DL2, DL3, DL4, DL5 i DL6) – Republika Srpska
 • Rekapitulacije obračuna i uplate poreza i doprinosa na plate i druga primanja – Republika Srpska

 

 • Mogućnost kreiranja proizvoljnih obrazaca
 • Mogućnost izvoza ispisa u MS Excel i Word
 • Automatska priprema naloga za plaćanje (pojedinačno, ukupno za banku)
 • Povlačenje podataka iz drugih izvora:

 

 • putnih naloga (neisplaćeni putni nalozi
 • personalne mape (podaci o zaposlenima)
 • proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
 • ostvareno radno vreme (podaci o prisutnosti na rad. mjestu)
 • kalendar (podaci o odsutnosti na rad. mjestu)

 

 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
X